Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Wstępne kryteria burzy cytokinowej w przebiegu COVID-19

 
Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 najczęściej ma łagodny przebieg, jednak u pewnej grupy chorych następuje gwałtowna reakcja immunologiczna zwana „burzą cytokinową”- taki przebieg zakażenia może być przyczyną zgonu lub trwałych uszkodzeń narządowych.
Wystąpienie tzw. burzy cytokinowej obserwuje się również w przebiegu chorób niezakaźnych np. autoimmunologicznych oraz onkologicznych. W reumatologii proces wzmożonej aktywności układu immunologicznego związany jest z rozpoznaniem zespołu aktywacji makrofagów (MAS)/ zaliczanego do zespołu hemofagocytarnego (limfohistiocytoza hemofagocytarna -HLH).

Badacze analizowali dane 513 chorych z rozpoznaniem COVID-19 hospitalizowanych na przełomie marca i kwietnia w Szpitalu Uniwersytetu w Filadelfii. W tej grupie na podstawie opinii pulmonologów i reumatologów wyłoniono 64 chorych, u których stwierdzono „nadmierną” reakcję zapalną. Zaobserwowano jednocześnie, iż żadne z dotychczas stworzonych kryteriów: HLH z 2004 r., H-score oraz MAS z 2016 nie były przydatne w identyfikowaniu tej grupy, gdyż wielu chorych ich nie spełniało. Dlatego grupa naukowców podjęła próbę stworzenia nowych kryteriów burzy cytokinowej w COVID-19, opierając się na wskaźnikach stanu zapalnego oraz śmierci komórek/uszkodzenia tkanek. Następnie na podstawie danych kolejnej grupy 258 hospitalizowanych chorych z rozpoznaniem COVID-19 weryfikowano czułość i swoistość tych kryteriów, które oceniono odpowiednio na 85 i 80%.

Predykcyjne kryteria burzy cytokinowej w przebiegu COVID -19 obejmują:
- kryteria wstępne: objawy COVID-19, +/- dodatni test PCR w kierunku SARS-CoV-2, obraz mlecznej szyby w obrazowaniu płuc w TK, ,ferrytyna >250ng/ml, CRP 4.6 mg/dl oraz przynajmniej 1 określony parametr laboratoryjny z każdej poniżej wymienionej grupy poza wyznaczonym poziomem (wartości do wglądu w publikacji):

1. grupa: albuminy, limfocyty, neutrofile,
2. grupa: AlAT, AspAT, D-dimery, LDH, troponina,
3. grupa: luka anionowa, chlorki, potas, wskaźnik azot mocznikowy - kreatynina.

Naukowcy z Uniwersytetu Temple, uczelni amerykańskiej znajdującej się w Filadelfii w stanie Pensylwania, miejscu, gdzie odnotowano szczególnie dużą liczbę zakażeń, stwierdzili, na podstawie własnych danych, że reakcja zapalna w przebiegu COVID-19 ma odmienny, unikatowy przebieg i konieczne jest stworzenie nowych kryteriów, które w pozwolą na zidentyfikowanie chorych predysponujących do ciężkiego przebiegu zakażenia.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe