Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Wstrzykiwany hydrożel zmniejsza reakcję zapalną w RZS

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: Wang N, Ma J, Song W, Zhao Ch. An injectable hydrogel to disrupt neutrophil extracellular traps for treating rheumatoid arthritis. Drug Deliv. 2023 Dec;30(1):2173332. doi: 10.1080/10717544.2023.2173332
Hydrożel funkcjonalizowany DNazą stosowany do leczenia RZS, działający poprzez ciągłe degradowanie macierzy NET, wyraźnie zmniejsza odpowiedź zapalną w reumatoidalnym zapaleniu stawów.
Reumatoidalne zapalenie stawów to choroba autoimmunologiczna. Charakteryzuje się naciekiem komórek zapalnych, który uszkadza chrząstkę, zaburza strukturę kości i upośledza funkcjonowanie stawów.

W przypadku ciężkiej postaci choroby skuteczność terapeutyczna leczenia RZS bywa często niezadowalająca, pomimo obecnych metod leczenia, które koncentrują się przede wszystkim na działaniu przeciwzapalnym, w dużej mierze ze względu na skomplikowane mechanizmy patologiczne.

Niedawno zidentyfikowany mechanizm rozwoju RZS obejmuje interakcję autoprzeciwciał, takich jak np. przeciwciała przeciwko cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi (anty-CCP), przeciwciała antykeratynowe (AKA), przeciwciała antyfilagrynowe (AFA) oraz czynnik antyperinuklearny (APF) z różnymi cytokinami prozapalnymi w celu ułatwienia tworzenia zewnątrzkomórkowych pułapek neutrofili (NET), które zwiększają reakcje zapalne w celu ekspresji cytokin zapalnych i chemokin.

Dlatego trawienie architektury NET może hamować szlak sygnału zapalnego z dodatnim sprzężeniem zwrotnym i zmniejszać uszkodzenia stawów w RZS.

Naukowcy chińscy stworzyli terapeutyk w postaci hydrożelu, podawany w iniekcjach w obszar zapalny. Lek zbudowano poprzez połączenie dezoksyrybonukleazy I (DNaza) z utlenionym kwasem hialuronowym (OHA), działając reakcją z zasadą Schiffa, aby wydłużyć okres półtrwania DNazy. Modyfikacja ta nie wpływa na aktywność DNazy do hydrolizy kwasu dezoksyrybonukleinowego plazmidu i zaburzenia architektury NET. Karboksymetylochitozan usieciowany z OHA (DHA) funkcjonalizowanym DNazą tworzy w efekcie nadający się do wstrzykiwania, degradowalny i biokompatybilny hydrożel (DHY) w celu dalszego wzmocnienia zdolności adhezyjnej DHA.

Model zapalenia stawów wywołanego kolagenem pokazuje, że dostawowe wstrzyknięcie DHY może znacznie zmniejszyć ekspresję cytokin zapalnych i złagodzić objawy reumatoidalnego zapalenia stawów, przy czym większość objawów można wygasić, dołączając w leczeniu metotreksat. Jak wskazują badania in vivo i in vitro, hydrożel funkcjonalizowany DNazą stosowany do leczenia RZS poprzez ciągłe degradowanie macierzy NET wyraźnie zmniejsza odpowiedź zapalną w reumatoidalnym zapaleniu stawów.

Opracowanie: Marek Meissner
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.