Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Wytyczne dotyczące praktyki klinicznej dny moczanowej (ACR 2020)

Źródło: Medscape
Redaktor: Karolina Gawarzewska |Data: 19.01.2021
 
 
Wytyczne dotyczące leczenia dny zostały opublikowane w czerwcu 2020 roku przez American College of Rheumatology (ACR).
Wskazania do farmakologicznej terapii obniżającej moczan (ULT)

- Zaleca się rozpoczęcie ULT u pacjentów z dną moczanową, z ≥1 guzkami podskórnymi, dowodami radiologicznymi potwierdzającymi uszkodzenia, przypisywanymi dnie lub będącymi częstymi zaostrzeniami dny (≥2 rocznie).

- Rozpoczęcie ULT jest warunkowo zalecane u pacjentów, u których wcześniej wystąpiło zaostrzenie, i u których występują one rzadko.

- Inicjowanie ULT jest warunkowo zalecane u pacjentów z dną moczanową, u których doszło do pierwszego zaostrzenia. Rozpoczęcie ULT jest warunkowo zalecane u pacjentów ze współistniejącą, umiarkowaną do ciężkiej (stadium ≥3) przewlekłą chorobą nerek (PChN), stężeniem moczanów w surowicy> 9 mg / dl lub kamicą moczową.

- Inicjowanie ULT jest warunkowo zalecane u pacjentów z bezobjawową hiperurykemią.

- Leczenie allopurynolem, jako preferowanym lekiem pierwszego rzutu (w porównaniu z wszystkimi innymi ULT) jest zdecydowanie zalecane u wszystkich pacjentów, w tym osób z umiarkowaną do ciężkiej PChN (stadium ≥3).

- U pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej PChN (stadium ≥3) zaleca się stosowanie allopurynolu lub febuksostatu zamiast probenecydu.

- Odradza się wybór peglotykazy, jako terapii pierwszego rzutu.

- Zaleca się rozpoczęcie leczenia małą dawką allopurynolu (≤100 mg / dobę - niższą u pacjentów z CKD [stadium ≥3]) i febuksostatem (≤40 mg / dobę), a następnie jej stopniowe zwiększanie. Rezygnuje się z leczenia wyższą dawką leku.

- Warunkowo zaleca się rozpoczęcie leczenia małą dawką probenecydu (500 mg raz lub dwa razy na dobę), a następnie należy stopniowo zwiększać ilość podawanego leku.

- Zdecydowanie zaleca się jednoczesne stosowanie profilaktyki przeciwzapalnej, co najmniej 3 – 6 miesięcy z ciągłą oceną i kontynuacją profilaktyki w razie potrzeby, jeśli u pacjenta nadal występują zaostrzenia dny. Rekomendowane leki to kolchicyna, niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), prednizon / prednizolon).

Inicjowanie ULT

- Warunkowo zaleca się rozpoczęcie ULT u pacjenta, u którego wystąpiło zaostrzenie dny moczanowej.

- U pacjentów otrzymujących ULT zaleca się strategię leczenia obejmującą dostosowywanie dawki ULT na podstawie seryjnych pomiarów moczanów w surowicy, w celu osiągnięcia określonego stężenia moczanów.

- Zaleca się u wszystkich pacjentów otrzymujących ULT, stosowanie ponad wartości docelowej, aby osiągnąć i utrzymać finalne stężenie kwasu moczowego w surowicy <6 mg / dl.

- Lekarze powinni edukować pacjentów otrzymujących ULT i przekazać im rozszerzony protokół, dotyczący zarządzania dawką ULT w celu optymalizacji strategii leczenia.

Zarządzanie zaostrzeniami dny moczanowej

- W przypadku zaostrzenia dny zaleca się leczenie kolchicyną NLPZ lub glukokortykoidami (doustnymi, dostawowymi lub domięśniowymi) zamiast inhibitorami interleukiny-1 (IL-1) lub hormonu adrenokortykotropowego (ACTH). Biorąc pod uwagę podobną skuteczność i mniejsze ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, zdecydowanie zaleca się stosowanie kolchicyny w małych dawkach.

- W niektórych przypadkach zaleca się stosowanie lodu do miejscowego leczenia, jako terapii uzupełniającej.

- Stosowanie inhibitora IL-1 bez leczenia (poza leczeniem wspomagającym / przeciwbólowym) jest warunkowo zalecane u pacjentów z zaostrzeniem dny moczanowej, u których powyższe terapie przeciwzapalne są nieskuteczne, źle tolerowane lub przeciwwskazane.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe