Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Zaburzenia mikcji najczęstszym objawem zgłaszanym przez chorych na twardzinę układową
Źródło: AK/Prevalence and Disease Specific Risk Factors for Lower Urinary Tract Symptoms in SystemicSclerosis: An International Multicenter Study. Arthritis Care Res (Hoboken). 2018 Aug;70(8):1218-1227. doi: 10.1002/acr.23454
Autor: Alicja Kostecka |Data: 18.09.2018
 
 
Wnioski płynące z międzynarodowego, wieloośrodkowego badania wskazują, że objawy ze strony dolnych dróg moczowych (LUTS, lower urinary tract symptoms) stanowią jeden z najczęściej zgłaszanych przez chorych objawów twardziny układowej.
Wnioski wysunięto na podstawie analizy kwestionariusza ICIQ-LF (International Consultation on Incontinence Modular Questionnaire, long forms) wypełnianego przez chorych, a rekomendowanego do oceny stopnia nietrzymania moczu oraz wpływu tego rodzaju zaburzeń na jakość życia. Ocena zaburzeń funkcji dolnych dróg moczowych obejmowała 3 obszary: objawy związane z trzymaniem moczu, wydalaniem moczu oraz objawy po mikcji.

Badaniem objęto 334 chorych na twardzinę układową (średnia wieku 61 lat, 87% stanowiły kobiety). U 40% badanych stwierdzono typ uogólniony twardziny, a u 53% postać ograniczoną choroby, w pozostałych przypadkach inne typy twardziny lub postać nieokreśloną. Jak wskazują wyniki zaburzenia mikcji o różnym charakterze obecne są u 96% chorych, a ich nasilenie jako ciężkie określiło 38% badanych. Najczęstszą grupą zgłaszanych dolegliwości były objawy związane z utrzymaniem moczu (92%), następnie z mikcją (72%) oraz zaburzenia pomikcyjne (50%). Ponad 45% badanych zgłaszało występowanie jednocześnie objawów z 3 kategorii. Biorąc pod uwagę poszczególne objawy do najczęstszych należały nokturia, nietrzymanie moczu u kobiet oraz zaburzenia mikcji u mężczyzn (zaburzenia o charakterze kropelkowania w końcowej fazie mikcji). Wykazano korelację objawów LUTS z zajęciem przewodu pokarmowego oraz stawów.

U podłoża obserwowanych nieprawidłowości oddawania moczu leżą między innymi zaburzenia funkcjonalne wtórne do różnych manifestacji klinicznych choroby podstawowej oraz dysfunkcja układu autonomicznego, jednak patogeneza zjawiska wydaje się być bardziej złożona. Występowanie objawów LUTS istotnie pogarsza jakość życia chorych, a niekorzystny efekt potęguje ich nasilenie i zróżnicowanie charakteru dolegliwości.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe