Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Zajęcie przewodu pokarmowego u dorosłych pacjentów z zapaleniem naczyń związanym z IgA

Źródło: Rheumatology
Opracował: Mikołaj Kamiński
Redaktor: Anna Soboń |Data: 21.10.2020
 
 
Zespół francuskich badaczy z French Vasculitis Study Group, scharakteryzował dorosłych pacjentów z zapaleniem naczyń związanym z przeciwciałami IgA (dawniej plamica Henocha-Schonleina) u których doszło do zajęcia przewodu pokarmowego.
Spośród 260 Francuzów z zapaleniem naczyń związanym z IgA, 137 (53%) miało zajęcie przewodu pokarmowego przez chorobę. Początkowymi objawami w tej podgrupie były: ból brzucha (99%), krwawienie do światła przewodu pokarmowego (31%), biegunka (26%) a objawy ostrego brzucha zamanifestowało 4% pacjentów. W badaniach obrazowych pogrubienie ściany jelita zaobserwowano u 61%, zmiany endoskopowe u 87% z czego najczęściej obserwowano owrzodzenia błon śluzowych u 55% oraz rumień na błonach śluzowych u 35%.

Porównując podgrupy z lub bez zajęcia przewodu pokarmowego, pacjenci z zajęciem przewodu pokarmowego byli statystycznie młodsi (średnia: 46 vs. 54 lata), częściej mieli zajęte stawy (72% vs. 50%) oraz wyższe stężenie CRP (3,7 vs. 1,9 mg/dl). Skuteczność odpowiedzi oraz częstość nawrotów nie różniła się istotnie pomiędzy grupami, podobnie jak odsetek śmierci ze wszystkich przyczyn oraz odsetek śmierci związanych z progresją zapalenia naczyń IgA. W podgrupie z zajęciem przewodu pokarmowego częściej odnotowano śmierć wskutek perforacji przewodu pokarmowego lub niedokrwienia jelit.

U około połowy dorosłych pacjentów z zapaleniem naczyń związanym z IgA obserwuje się zajęcie przez chorobę przewodu pokarmowego.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe