REUMATOLOGIA
Reumatoidalne zapalenie stawów
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Zanieczyszczenie powietrza ma związek z aktywnością RZS

Źródło: Adami G, Viapiana O, Rossini M I wsp. Association between environmental air pollution and rheumatoid arthritis flares. Rheumatology 2021;60:4591–4597
Redaktor: Bogusz Soiński |Data: 21.10.2021
 
 
Wyniki badania włoskich naukowców oceniające związek stopnia skażenia powietrza i aktywności reumatoidalnego zapalenia stawów wskazują na większe wartości CRP i większe ryzyko wystąpienia zaostrzenia choroby związane z ekspozycją na zawarte we wdychanym powietrzu zanieczyszczenia.
Problematyka niekorzystnego wpływu zanieczyszczenia powietrza na stan zdrowia znajduje się obecnie w centrum uwagi. Specjaliści twierdzą, że narażenie na zawarte we wdychanym powietrzu substancje szkodliwe może prowadzić do uwalniania wielu cytokin biorących udział w procesach zapalnych.

Jak wskazują wyniki badania Adamiego i wsp. zanieczyszczenie powietrza wpływa niekorzystnie na przebieg reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) oraz aktywność choroby. Rezultaty prac włoskich naukowców oceniające związek stopnia zanieczyszczenia powietrza i aktywności RZS wskazują na większe wartości CRP i większe ryzyko wystąpienia zaostrzenia choroby związane z ekspozycją na zawarte we wdychanym powietrzu zanieczyszczenia.

Przeanalizowano średnie wartości stężeń zawartych w powietrzu zanieczyszczeń (w tym: tlenku węgla, tlenku azotu, dwutlenku azotu, tlenków azotu, ozonu oraz pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5) w okresie 30 i 60 dni przed wystąpieniem zaostrzenia oraz wizyty z odnotowaną niską aktywnością choroby. Retrospektywnym badaniem objęto kohortę 888 pacjentów w trakcie pięcioletniej obserwacji oraz zgromadzono dane o stopniu zanieczyszczenia powietrza obejmujące ponad 13,6 tys. dni. Wykazano występowanie wyższych stężeń szkodliwych substancji w powietrzu na 60 dni przed wystąpieniem zaostrzenia RZS (przy krótszym okresie ekspozycji nie obserwowano istotności statystycznej). Ekspozycja na szkodliwe substancje związana była z większym ryzykiem wysokich stężeń CRP w surowicy, przy czym odnotowano wyraźną zależność wskazującą, że im wyższe jest stężenie zanieczyszczeń, tym większe jest ryzyko podwyższenia paramentów zapalnych.

Badaniem objęto populację chorych na RZS zamieszkujących Weronę – miasto położone na północy Włoch w regionie wysoko uprzemysłowionym, który ze względu na właściwości geologiczne jest obszarem o mniejszej cyrkulacji powietrza.

Podsumowując, wyniki badania wskazują na istotny wpływ czynników środowiskowych – zanieczyszczenia powietrza – na aktywność RZS i ryzyko wystąpienia kolejnych zaostrzeń choroby.

Opracowanie: dr Marta Madej
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.