Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Zapalna choroba stawów u mężczyzny zwiększa ryzyko utraty ciąży u partnerki

Źródło: Perez-Garcia LF, Rӧder E, Smeele HTW, et al. Paternal inflammatory arthritis is associated with a higher risk of miscarriage: results of a large multicentre study (iFAME-Fertility). Rheumatology 2022; 61: 3390–3395.
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 11.08.2022
 
 
Ryzyko było największe w przypadku mężczyzn z łuszczycowym zapaleniem stawów i reumatoidalnym zapaleniem stawów. Autorzy badania wskazują między innymi na nieprawidłowości materiału genetycznego nasienia i wpływ czynników epigenetycznych.
Wpływ zapalnej choroby stawów i układowej choroby tkanki łącznej u kobiety na przebieg ciąży jest problemem znanym. Wyniki retrospektywnego badania obserwacyjnego (będącego częścią wieloośrodkowego projektu iFAME-Fertility study) sygnalizują, że prekoncepcyjny stan aktywności zapalnej choroby stawów u mężczyzny również wpływa na wynik ciąży.

Aktywne zapalenie stawów u mężczyzny jest związane z większym ryzykiem wystąpienia poronienia.

W badaniu Perez-Garcia i wsp. wzięło udział 408 mężczyzn z rozpoznaniem zapalnej choroby stawów i wywiadem co najmniej jednego pozytywnego testu ciążowego u partnerki. W analizowanej populacji odnotowano 897 ciąż pojedynczych i 794 żywe urodzenia. Wykazano większe ryzyko wystąpienia poronienia w przypadku ciąż poczętych po rozpoznaniu zapalnej choroby stawów u mężczyzny (12,27 proc. vs 7,53 proc., p = 0,03).

Ryzyko poronienia u partnerki było największe w przypadku mężczyzn z rozpoznaniem łuszczycowego zapalenia stawów i reumatoidalnego zapalenia stawów. W przypadku ciąż po rozpoznaniu zapalenia stawów stwierdzono istotnie dłuższy czas do poczęcia (longer time to pregnancy – TTP) oraz większą liczbę ciąż poczętych z wykorzystaniem technologii wspomaganego rozrodu (9,09 proc. vs. 3,40 proc., p = 0,0001). W tej grupie badanych odnotowano również starszy wiek zarówno kobiet, jak i mężczyzn w chwili poczęcia.

U blisko połowy mężczyzn potwierdzono ekspozycję na leki przeciwreumatyczne w okresie 3 miesięcy przed zapłodnieniem. Częstość poronień wywołanych, urodzeń martwych oraz porodów przedwczesnych była podobna w obu analizowanych grupach.

Autorzy badania zwracają uwagę na złożoność przyczyn zwiększonego ryzyka utraty ciąży wśród partnerek mężczyzn chorujących na zapalenia stawów, wskazując między innymi na nieprawidłowości materiału genetycznego nasienia, czy wpływ czynników epigenetycznych.

Opracowanie dr n. med. Marta Madej
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.