Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Zastosowanie osocza wielopłytkowego w chorobie zwyrodnieniowej stawu skokowego

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: JAMA Network
Choroba zwyrodnieniowa stawu skokowego dotyka około 3,4 proc. dorosłych – pośród młodszych pacjentów staw skokowy jest częściej zajmowany przez chorobę zwyrodnieniową niż stawy kolanowe lub biodrowe.
Iniekcje dostawowe z osocza bogatopłytkowego są powszechnie stosowane w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego i skokowego, jednak dowody naukowe dotyczą głównie stosowania tego leczenia w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego. W JAMA Network opublikowano wyniki badania klinicznego dotyczącego zastosowania iniekcji z osocza bogatopłytkowego u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu skokowego.

Badanie przeprowadzono w Holandii – pacjentów w równych proporcjach zrandomizowano do dwukrotnego dostawowego podania osocza bogatopłytkowego lub do placebo. Pierwszorzędowym punktem końcowym było zmniejszenie nasilenia dolegliwości ocenianych w punktacji Amerykańskiego Towarzystwa Ortopedii Stawu Skokowego i Stopy (American Orthopaedic Foot and Ankle Society) – punktacja od 0 do 100; większa liczba wskazuje na mniejsze nasilenie bólu i lepszą funkcję – po 26 tygodniach od leczenia.

Do ramienia interwencyjnego zrandomizowano 48 pacjentów, a do placebo 52. Średnia wieku wyniosła 56 lat. W grupie interwencyjnej punktacja American Orthopaedic Foot and Ankle Society zwiększyła się o 10 punktów, podczas gdy w grupie placebo o 11 punktów po 26 tygodniach. Oznaczało to, że obie interwencje przyniosły istotną statystycznie korzyść w porównaniu z momentem randomizacji, jednak nie odnotowano istotnych różnic pomiędzy grupami, a także poważnych zdarzeń niepożądanych związanych z zastosowaną interwencją.

Dostawowa iniekcja z osoczem bogatopłytkowym nie poprawiła funkcjonowania pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu skokowego po 26 tygodniach w porównaniu z placebo.

Opracowanie: lek. Mikołaj Kamiński
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.