Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Zastosowanie radiosynowektomii u pacjentów z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów

Redaktor: Arleta Czarnik |Data: 30.08.2021
 
 
Radiosynowektomia jest skuteczną i bezpieczną metodą miejscowego leczenia przewlekłego zapalenia stawu kolanowego u pacjentów z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów. W badanej grupie po 6 tygodniach i 6 miesiącach od zabiegu stwierdzono poprawę w zakresie bólu, obrzęku, wysięku, ruchomości stawu i zaburzeń chodu.
Zgodnie z definicją European Association of Nuclear Medicine radiosynowektomia (RS) to metoda leczenia stanów zapalnych i przerostu błony maziowej stawu za pomocą promieniowania jonizującego β emitowanego przez radioizotopy podawane we wstrzyknięciu dostawowym.

Autorzy pracy opublikowanej w „Reumatologii” ocenili przydatność radiosynowektomii stawu kolanowego u pacjentów z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów (MIZS). Ocenie poddano 100 zabiegów RS wykonanych u 58 pacjentów z MIZS w średnim wieku 10,4 roku.

Po 6 tygodniach od zabiegu stwierdzono spadek odsetka przypadków z bólem stawów z 90,3% do 29%, z obrzękiem stawów ze 100% do 74,5%, z wysiękiem ze stawów ze 100% do 60,6%, z zaburzeniami chodu z 19,4% do 3,2%, z zaburzeniami ruchomości stawów z 51,1% do 26,6%. Ponadto odnotowano obniżenie wyniku w skali Colorado z 10,9 do 4,66 i w wizualnej skali analogowej bólu (VAS) z 50 do 10. Sześć miesięcy po zabiegu RS w stosunku do stanu wyjściowego odsetek przypadków bólu stawów zmniejszył się do 29,5%, z obrzękiem do 58,3%, z wysiękiem do 46,9%, z zaburzeniami chodu do 2,1%, z zaburzeniami motoryki stawów do 26,1%. Wynik w skali Colorado obniżył się do 4,04, a nasilenie bólu w skali VAS do 0. W badaniu ultrasonograficznym największą poprawę w stosunku do stanu wyjściowego odnotowano w 6. miesiącu po RS.

Radiosynowektomia została pozytywnie oceniona przez rodziców i pacjentów w 34 anonimowych ankietach. Wczesne i późne obserwacje (średnio 1473 dni) nie wykazały zmian w miejscu wstrzyknięcia izotopu, nie stwierdzono też zmian nowotworowych. Zabieg spowodował istotną poprawę po 6 tygodniach i 6 miesiącach w porównaniu ze stanem wyjściowym we wszystkich ocenianych parametrach (ból, obrzęk, wysięk, ruchomość stawu, zaburzenia chodu). Największą poprawę kliniczną obserwowano w pierwszych 6 tygodniach po zabiegu, ale największa poprawa w badaniu USG w porównaniu ze stanem wyjściowym została odnotowana 6 miesięcy po RS. Zadowalająca poprawa lub remisja utrzymywała się średnio 560 dni.

Radiosynowektomia jest skuteczną i bezpieczną metodą miejscowego leczenia przewlekłego zapalenia stawu kolanowego u pacjentów z MIZS. Jest ona dobrym rozwiązaniem jako zabieg uzupełniający podstawową terapię lekami modyfikującymi przebieg choroby. Radiosynowektomia ma zastosowanie w przypadkach uporczywych stanów zapalnych w stawach z niską aktywnością procesu zapalnego w badaniach laboratoryjnych. Decyzja dotycząca przeprowadzenia RS powinna być podejmowana przez doświadczony zespół z udziałem reumatologa, specjalisty medycyny nuklearnej i ortopedy.

Pełna treść artykułu: Agnieszka Gazda, Jarosław Ćwikła, Beata Kołodziejczyk, Izabela Szczygielska, Elżbieta Hernik, Piotr Gietka, Lidia Rutkowska-Sak. The use of radiosynovectomy in patients with juvenile idiopathic arthritis. Assessment of treatment efficacy and safety. Reumatologia 2021; 59 (4): 219–229.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe