Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Zastosowanie tocilizumabu w leczeniu pacjentów z SARS-CoV-2

Redaktor: Arleta Czarnik |Data: 04.10.2021
 
 
Możliwość wykorzystania tocilizumabu w zakażeniu SARS-CoV-2 zaczęto rozważać, gdy klinicyści zauważyli podwyższony poziom IL-6 w surowicy pacjentów z COVID-19 z rozległymi, obustronnymi zmianami w płucach. Wstępne wyniki są obiecujące – stosowanie tocilizumabu u pacjentów z COVID-19 z wysokim ryzykiem burzy cytokinowej wpływa na zmniejszenie śmiertelności.
Tocilizumab jest rekombinowanym, humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym IgG1k, które działa przeciwko rozpuszczalnym i związanym z błonami komórkowymi receptorom interleukiny 6 (IL-6R). Ma szerokie zastosowanie w chorobach reumatycznych, jednak ostatnio jest wykorzystywany również w leczeniu infekcji SARS-CoV-2.

Możliwość zastosowania tocilizumabu w zakażeniu SARS-CoV-2 zaczęto rozważać, gdy klinicyści zauważyli znacząco podwyższony poziom IL-6 w surowicy ciężko chorych pacjentów z rozległymi obustronnymi zmianami w płucach. Wcześniej tocilizumab był klasyfikowany jako lek przeciwreumatyczny modyfikujący przebieg choroby i jest stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów i innych przewlekłych chorób tkanki łącznej.

W związku ze wzrostem zainteresowania efektami zastosowania tocilizumabu u pacjentów z COVID-19 przeprowadzono przegląd badań z lat 2019–2021 oceniających jego skuteczność w leczeniu zarówno COVID-19, jak i chorób reumatycznych.

W artykule przedstawiono przegląd ostatnich badań, które pozwalają zrozumieć skuteczność tocilizumabu w różnych zastosowaniach, w tym w COVID-19 i chorobach reumatycznych. Stosowanie tocilizumabu u pacjentów z COVID-19 z wysokim ryzykiem burzy cytokinowej wpływa na zmniejszenie śmiertelności. Ponadto tocilizumab skraca czas potrzebny na rekonwalescencję, poprawia utlenowanie, skraca czas trwania wspomagania wazopresyjnego i zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia konieczności zastosowania inwazyjnej wentylacji mechanicznej. Wstępne wyniki dotyczące skuteczności tocilizumabu u pacjentów z ciężkim COVID-19 są obiecujące, jednak do sformułowania wniosków i ustalenia zaleceń terapeutycznych potrzebne są randomizowane, kontrolowane badania z odpowiednią wielkością próby i wystarczającym okresem obserwacji.

Pełna treść artykułu: Bogna Grygiel-Górniak, Osama Shaikh, Nikita Niranjan Kumar, Shao Heng Hsu, Włodzimierz Samborski. Use of the rheumatic drug tocilizumab for treatment of SARS-CoV-2 patients. Reumatologia 2021; 59(4): 252–259.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.