Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Zespół metaboliczny – poważny problem chorych na łuszczycowe zapalenie stawów

Udostępnij:
Ostatnio opublikowane doniesienia dotyczące populacji chińskiej (Li i wsp.) wskazują na większe ryzyko sercowo-naczyniowe u osób chorujących na ŁZS w porównaniu z RZS.
Zespół metaboliczny rozumiany jest jako występowanie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy, w tym otyłości brzusznej, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy typu 2 lub nieprawidłowej tolerancji glukozy oraz zaburzeń lipidowych. Zarówno w przypadku łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS), jak i reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) wykazano zwiększone ryzyko wystąpienia tego zespołu.

Zespół metaboliczny, podobnie jak RZS i ŁZS, łączy się z przewlekłym procesem zapalnym, co związane jest z większym ryzykiem wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych.

Ostatnio opublikowane doniesienia dotyczące populacji chińskiej (Li i wsp.) wskazują na większe ryzyko sercowo-naczyniowe u osób chorujących na ŁZS w porównaniu z RZS. Analiza przypadków 476 badanych z rozpoznaniem RZS i ŁZS wykazała częstsze występowanie zespołu metabolicznego (OR/odds ratio 1,54) i chorób sercowo-naczyniowych (OR 6,13) wśród chorych na ŁZS.

Obecność zespołu metabolicznego stwierdzono u 36 proc. chorych na ŁZS i 23,3 proc. z RZS. Otyłość brzuszna obserwowana była prawie dwukrotnie częściej wśród pacjentów z ŁZS (OR 1,87).

Częstsze występowanie zespołu metabolicznego w populacji chorych na ŁZS potwierdzono, wykorzystując metody statystyczne propensity score matching (uwzględniając wiek, płeć, status palenia tytoniu, profil lipidowy oraz aktywność choroby) oraz inverse probability of treatment weighting. Zaobserwowano ponadto słabą do umiarkowanej korelację pomiędzy liczbą występujących składowych zespołu metabolicznego a aktywnością choroby.

Zależność ta była widoczna jedynie w przypadku ŁZS, nie wykazano jej natomiast w RZS.

Ciekawą obserwacją jest również stwierdzenie częstszego występowania zapalenia błony naczyniowej oka u chorych na ŁZS z towarzyszącym zespołem metabolicznym niż u badanych bez tego zespołu.

W środowisku reumatologów panuje powszechna świadomość zwiększonego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u chorych na przewlekłe choroby zapalne.

Prezentowane wyniki badania nakazują zwrócenie szczególnej uwagi na chorych na ŁZS, jako populację bardziej narażoną na wystąpienie chorób metabolicznych i sercowo-naczyniowych oraz ich następstwa.

Opracowanie: dr. n. med. Marta Madej
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.