Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Znaczenie wywiadu dla przebiegu klinicznego łuszczycowego zapalenia stawów

Źródło: Shan-Shan Li, Na Du, Shi-Hao He, Xu Liang, Tian-Fang Li. Exploring the Association Between History of Psoriasis (PSO) and Disease Activity in Patients with Psoriatic Arthritis (PsA). Rheumatol Ther (2022) 9:1079–1090
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 06.09.2022
 
 
Występowanie zmian łuszczycowych skóry łączy się z aktywnością zapalną stawów oraz ze stopniem nasilenia zmian radiologicznych w szkielecie osiowym. Wywiad rodzinny dotyczący występowania łuszczycy nie korelował z aktywnością ŁZS.
Ujęcie w kryteriach CASPAR wywiadu rodzinnego łuszczycy oraz stwierdzanej obecnie lub w przeszłości łuszczycy u chorego wskazuje na duże znaczenie diagnostyczne tych objawów dla rozpoznania łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS).

Dotychczasowe dane wskazują na związek pomiędzy nasileniem zmian skórnych a aktywnością zapalenia stawów. Badacze przeanalizowali związek wywiadu łuszczycy skóry osobniczo oraz wywiadu rodzinnego w kierunku łuszczycy, z obrazem klinicznym ŁZS.

Wyniki badania wykazały, że aktualne występowanie zmian łuszczycowych koreluje z aktywnością ŁZS i większym nasileniem zmian radiologicznych w zakresie szkieletu osiowego. Nie wykazano natomiast wpływu wywiadu rodzinnego łuszczycy na aktywność zapalenia stawów.

Wnioski oparto na analizie porównującej trzy grupy chorych z ŁZS (n = 296): pierwszą – z obecną łuszczycą u chorego, drugą – z wywiadem rodzinnym łuszczycy oraz trzecią – z obecną łuszczycą u chorego i dodatnim wywiadem u członków rodziny.

Nie wykazano różnic w częstości występowania antygenu HLA-B27 oraz manifestacji klinicznej choroby między porównywanymi grupami. Zaobserwowano natomiast istotne statystycznie wcześniejsze występowanie zapalenia stawów w grupie pacjentów z łuszczycą skóry i dodatnim wywiadem rodzinnym (średni wiek 34,8 roku). Wśród tej populacji wcześniej również pojawiały się zmiany skórne.

Wywiad rodzinny i osobniczy łuszczycy stanowi ważny element w diagnostyce ŁZS. Dotychczasowe dane wskazują, że występowanie zmian łuszczycowych skóry koreluje z aktywnością zapalną stawów oraz – jak wskazują najnowsze dane chińskich naukowców – również ze stopniem nasilenia zmian radiologicznych w szkielecie osiowym. Nie wykazano, aby wywiad rodzinny występowania łuszczycy korelował z aktywnością ŁZS.

Opracowanie: dr n. med. Ewa Morgiel
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.