SPECJALIZACJE REUMATOLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Zróżnicowanie geograficzne i etniczne obrazu klinicznego AAV
 
Działy: Aktualności
Dotychczasowe dane wskazują na zróżnicowanie występowania poszczególnych typów zapaleń naczyń związanych z przeciwciałami ANCA (ANCA-associated vasculitis, AAV), w zależności od szerokości geograficznej.
Dla przykładu - ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (granulomatosis with polyangiitis, GPA) występuje częściej niż mikroskopowe zapalenie naczyń (microscopic polyangiitis, MPA) w krajach Europy północnej. W krajach Europy południowej sytuacja epidemiologiczna jest odwrotna. W krajach azjatyckich (Chiny, Japonia) częściej występują zapalenia naczyń MPO-dodatnie (z przeciwciałami skierowanymi przeciwko mieloperoksydazie) oraz MPA. Zróżnicowany może być też obraz kliniczny. W populacji japońskiej rzadziej obserwowane jest zajęcie układu oddechowego i nerek w przebiegu GPA. Według obserwacji opartych na analizie populacji francuskiej - osoby z GPA o pochodzeniu subsaharyjskim lub afro-karaibskim miały bardziej nasilone zmiany o charakterze ziarniniakowym i krótszy okres czasu do wystąpienia zaostrzenia.

Opublikowane ostatnio dane pochodzące z bazy DCVAS (Diagnostic and Classification Criteria in Vasculitis Study), analizującej dane wieloośrodkowe, międzynarodowe z 133 ośrodków, potwierdzają różnorodność obrazu klinicznego, uwarunkowaną pochodzeniem. Ocenie poddano kilka grup etnicznych, grupą referencyjną byli mieszkańcy północnej Europy (w sumie analizą objęto 1217 badanych). Zaobserwowano istotne różnice w profilu przeciwciał ANCA - w Japonii, Chinach i Europie południowej częściej występowały MPO-ANCA. Wśród Japończyków, w porównaniu do populacji północnoeuropejskiej, blisko 60-krotnie częściej występowały MPO-ANCA (OR 59,2), niż PR3-ANCA. Rzadziej również obserwowano u nich występowanie zmian w narządzie wzroku oraz w zakresie górnych dróg oddechowych i nie było to związane tylko i wyłącznie z obserwowanym profilem immunologicznym. Zajęcie nerek było rzadsze wśród amerykanów pochodzenia kaukaskiego (OR 0,6), natomiast częstsze w populacji środkowowschodniej/tureckiej oraz indyjskiej, pakistańskiej i bangladeskiej (OR 1,8).
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe