REUMATOLOGIA
Inne układowe choroby tkanki łącznej
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Związek zaburzeń immunologicznych w pierwotnym zespole Sjogrena

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Alicja Kostecka
|
Źródło: AK/ Ter Borg EJ, Kelder JC. Is extra -glandular organ damage in primary Sjögren's syndrome related to the presence ofsystemic auto-antibodies and/or hypergammaglobulinemia? A long-term cohort study with 110patients from the Netherlands. Int J Rheum Dis. 2
Retrospektywna analiza przeprowadzona przez holenderskich naukowców (Borg, Kelder), na populacji 110 chorych na PZS, wykazała zależność występowania przeciwciał ANA (≥ 1: 80, stwierdzone co najmniej dwukrotnie) i anty-SS-A oraz polineuropatii. Natomiast u pacjentów negatywnych względem przeciwciał anty-SS-A i anty-SS-B częściej obserwowano pierwotną marskość żółciową wątroby (PBC).
Pierwotny zespół Sjogrena (PZS) jest jedną z najczęstszych układowych chorób tkanki łącznej. Charakterystyczne dla schorzenia, jednak nie swoiste, jest występowanie przeciwciał ANA, anty-SS-A i anty-SS-B.

Częstość pozagruczołowych powikłań narządowych wynosiła w omawianej populacji 0,6 w przeliczeniu na pacjenta. Średni okres obserwacji wynosił 8,2 lata (od 2 do 351 miesięcy). U ponad 44% badanych obserwowano co najmniej jedną zmianę narządową. Wśród nich najczęściej występowały - polineuropatia - 17,3%, zmiany opłucnowe i zajęcie płuc - 11,8%. U 9,1% badanych z PZS (częściej u chorych z hypergammaglobulinemią), występowało inne autoimmunologiczne schorzenie - choroba Hashimoto. W dwóch przypadkach wystąpił chłoniak typu MALT (chłoniak nieziarniczy zlokalizowany w śliniankach przyusznych). Zaobserwowano również istotną korelację między ilością zmian narządowych, a czasem trwania choroby.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.