Archiwum

5. Kongres "Zdrowie Polaków" 2023

Udostępnij:
„One Health – Jedno Zdrowie” to hasło towarzyszące 5. Kongresowi „Zdrowie Polaków”. – Chcemy się skupić na integralnym podejściu do zdrowia uwzględniającym wpływ środowiska naturalnego, zwierząt i człowieka na równowagę zdrowotną – podkreśla prof. Henryk Skarżyński, przewodniczący Rady Programowej Kongresu.
Wydarzenie odbywa się w siedzibie Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. Zostało zorganizowane przy współpracy Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk, Rady Głównej Instytutów Badawczych, Światowego Centrum Słuchu, Instytutu Narządów Zmysłów oraz Fundacji "Po Pierwsze Zdrowie". Honorowy patronat nad kongresem objął prezydent Andrzej Duda.

Spotkanie łączy naukowców i ekspertów z ośrodków uniwersyteckich, instytutów i
towarzystw naukowych, decydentów i praktyków, przedstawicieli pacjentów, organizacji
pozarządowych i dziennikarzy w celu promocji zdrowia i dobrostanu Polaków.

Profilaktyka zdrowotna w centrum uwagi
W tym roku podczas dwóch dni (13 i 14 listopada) uczestnicy kongresu zwracają uwagę na integralne podejście do zdrowia, które uwzględnia wpływ środowiska naturalnego, zwierząt i człowieka na ogólną równowagę zdrowotną. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak podczas wystąpienia podkreślił, że konieczne jest poświęcenie większej uwagi profilaktyce zdrowotnej i zapobieganiu chorobom.

Wśród debat znalazły się te poświęconych m.in. wpływowi sztucznej inteligencji na medycynę i zdrowie Polaków, jakości kształcenia kadr medycznych i działaniom samorządu lokalnego na rzecz środowiska w kontekście ochrony zdrowia.

Na uwagę zasługują debaty plenarne: „Starzenie się Polaków” oraz "Co poszczególne środowiska mogą zrobić na rzecz idei One Health”.

Podczas pierwszej z nich przedstawiono raport Banku Światowego opracowany na podstawie konsultacji społecznych, dotyczący opieki długoterminowej w Polsce. W trakcie drugiej rektorzy uczelni wyższych dyskutowali o tym, jak obszary ich działalności mogą wpisywać się w realizację idei One Health. Eksperci przedstawili przykłady działań podejmowanych przez instytucje, organizacje pozarządowe i innych uczestników społeczności, które przyczyniają się do poprawy zdrowia ludzi i środowiska.

We wtorek, 14 lipca, odbędzie się z kolei debata „Rola dziennikarza jako obserwatora społecznego w kontekście One Health”. Organizatorzy podkreślili, że dziennikarze odgrywają kluczową rolę w przekazywaniu informacji dotyczących zdrowia i środowiska. Mają ogromny wpływ na kształtowanie świadomości społecznej.

Dziennikarze będą mówić o tym, jak mogą pomóc w propagowaniu idei One Health i o znaczeniu wpływu naszego otoczenia na zdrowie.W dyskusji moderowanej przez prof. Henryka Skarżyńskiego i red. Romana Czejarka weźmie udział dyrektor Działu Dziennikarskiego wydawnictwa Termedia.

Zdrowie to wypadkowa działania różnych środowisk
Organizatorzy podkreślają, że wszystkie debaty, panele, wykłady mają na celu stworzenie przestrzeni do wymiany wiedzy, doświadczeń i pomysłów, które przyczynią się do promocji zdrowia Polaków i lepszego zrozumienia koncepcji One Health. Wydarzenie ma umożliwić nowe spojrzenie na związek między zdrowiem ludzi a stanem środowiska naturalnego oraz zwierząt.
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.