Maciej Jaźwiecki/Agencja Wyborcza.pl

Konkurs na nowego szefa ABM

Udostępnij:
– Ogłosiliśmy konkurs na nowego prezesa Agencji Badań Medycznych – poinformowała 14 marca minister zdrowia Izabela Leszczyna. Zaapelowała do naukowców, medyków z otwartymi głowami i habilitacją, by wzięli w nim udział.
Szefowa resortu zdrowia była pytana na konferencji prasowej w Warszawie o zawiadomienie w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Radosława Sierpińskiego, byłego prezesa Agencji Badań Medycznych.

– Zrobiłam wszystko, co do mnie należało. Jako urzędnik państwowy – wtedy, kiedy dowiem się, że ktoś nie dopełnił obowiązków, przekroczył swoje uprawnienia czy wręcz popełnił przestępstwo urzędnicze – mam obowiązek zgłosić to do prokuratury – powiedziała minister zdrowia Izabela Leszczyna.

Przekazała, że z tego, co wie, prokuratura podjęła działania i one są w toku. – Dobra wiadomość jest taka, że ogłosiliśmy konkurs na nowego prezesa ABM – poinformowała szefowa MZ.

Zaapelowała do „naukowców, medyków, z otwartymi głowami i habilitacją, by stanęli do konkursu”.

Radosław Sierpiński został odwołany przez minister zdrowia z funkcji prezesa Agencji Badań Medycznych 28 grudnia 2023 roku. Resort informował w styczniu br., że szefowa MZ zdecydowała o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przez niego przestępstwa.

Rzecznik MZ Damian Kuraś przekazał wówczas, że „Sierpiński, ubiegając się o stanowisko prezesa agencji musiał wykazać, że posiada trzyletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi”.– To był niezbędny wymóg, żeby ubiegać się o ten urząd. W wyniku kontroli Najwyższej Izby Kontroli powstała wątpliwość, czy przedłożony w postępowaniu konkursowym dokument nie poświadcza nieprawdy. Doszło do postępowania wyjaśniającego w Ministerstwie Zdrowia, które wykazało, że dokument budzi bardzo poważne wątpliwości – tłumaczył Kuraś.

Sierpiński od marca do września 2019 r. i od grudnia 2019 r. do czerwca 2021 r. pełnił obowiązki prezesa ABM, a od 12 czerwca 2021 r. był prezesem Agencji Badań Medycznych.

Działalność agencji polega m.in. na dofinansowaniu badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz projektów interdyscyplinarnych. ABM wydaje również opinie i ekspertyzy na rzecz organów administracji publicznej lub innych podmiotów w wyniku realizacji zawartych umów oraz zajmuje się inicjowaniem i rozwijaniem współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Prezes agencji jest w drodze konkursu powoływany przez ministra zdrowia na sześć lat. Ta sama osoba może pełnić funkcję prezesa nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.

Minister zdrowia odwołuje prezesa ABM m.in. w przypadku zaprzestania spełniania któregokolwiek z wymagań, rezygnacji z pełnionej funkcji, działania niezgodnego z zasadami rzetelności i gospodarności oraz niezatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego agencji lub jego nieprzedstawienia w terminie.

Przeczytaj także: „Wątpliwości dotyczące powołania Sierpińskiego na prezesa ABM wymagają wyjaśnienia”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.