EIT Health

Nagrodzono start-upy wspierające zdrowie seniorów. Wśród laureatów polski Reon

Udostępnij:
EIT Health – część Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), organu Unii Europejskiej – ogłosiło listę laureatów konkursu Healthy Longevity Catalyst. Nagrody są przyznawane w ramach światowego konkursu Healthy Longevity Global Competition, który promuje przełomowe innowacje służące poprawie zdrowia i witalności seniorów.
Jak poinformowało EIT Health, każdy start-up otrzyma do 50 000 euro oraz opiekę mentorską wspierającą rozwój innowacji na rzecz opieki nad osobami starszymi.

Nagrodzonym start-upem z Polski jest Reon, który opracował PeryView. Ta przyjazna dla użytkownika aplikacja internetowa SaaS umożliwia domowe badanie pola widzenia i służy jako narzędzie przesiewowe do wykrywania wczesnych objawów takich chorób, jak jaskra czy neuropatie.

Dotacje i mentoring pomogą w pokonywaniu głównych przeszkód, z jakimi mierzy się ten sektor zdrowia, przyspieszając tworzenie rozwiązań z zakresu opieki nad osobami starszymi.

Nagrody Catalyst Awards szansą dla start-upów wspierających seniorów
Według prognoz do 2050 roku liczba osób w wieku powyżej 60 lat zwiększy się do 2,1 miliarda. W odpowiedzi na globalne wyzwanie, jakim jest starzenie się społeczeństwa, EIT Health uczyniło swoje programy Bridgehead i InnoStars Awards częścią inicjatywy Catalyst Awards. To pierwszy etap ogólnoświatowego konkursu, którego celem jest holistyczne podejście do wielowymiarowych problemów związanych ze starzeniem się.

Wprowadzanie innowacji w tym obszarze stanowi znaczące wyzwanie dla start-upów i przedsięwzięć – od poruszania się po skomplikowanych przepisach dotyczących opieki zdrowotnej po walkę o finansowanie i dostęp do rynku. Nagrody Catalyst Awards są zatem nie tylko szansą, lecz także koniecznością, zapewniając przedsięwzięciom niezbędne wsparcie potrzebne do skupienia się na fizycznym, psychicznym i społecznym dobrobycie osób starszych. Oferując tę solidną platformę, EIT Health umożliwia innowatorom pokonywanie typowych przeszkód, takich jak złożone przepisy dotyczące opieki zdrowotnej, dostęp do odpowiednich funduszy i pokonywanie bariery wejścia na rynek, przyspieszając w ten sposób rozwój istotnych rozwiązań w zakresie opieki nad osobami starszymi.

– Odpowiadając na palące wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa, EIT Health z wielką przyjemnością ogłasza wsparcie dla 12 innowacyjnych start-upów, z których każdy otrzyma do 50 000 euro oraz opiekę mentorską. To wsparcie mentorskie jest szczególnie ważne w przypadku przedsięwzięć z obszarów regulacyjnych, finansowych i wyzwań powszechnie towarzyszących wejściu do sektora opieki nad osobami starszymi. Dzięki współpracy z naszymi globalnymi partnerami jesteśmy krok bliżej do transformacji opieki nad osobami starszymi, co doskonale wpisuje się w misję EIT Health, polegającą j na poprawie jakości życia – powiedział Jean-Marc Bourez, dyrektor generalny EIT Health.

Ten globalny konkurs, zainicjowany przez Amerykańską Narodową Akademię Medycyny, zgromadził talenty z różnych sektorów, w tym nauki, medycyny, technologii, finansów i nauk społecznych, aby wypracowywać innowacyjne pomysły. Wyzwanie przebiega w trzech etapach: początkowe nagrody Catalyst Awards, pośrednia nagroda Accelerator Award i kulminacyjna nagroda Grand Prize.

Laureaci Innostars Awards Catalyst 2023
– Reon sp. z o.o. z Polski opracował PeryView, przyjazną dla użytkownika aplikację internetową SaaS, która umożliwia domowe badanie pola widzenia, służąc jako narzędzie przesiewowe do wykrywania wczesnych objawów chorób takich, jak jaskra i neuropatie.

– NIB biotec srl z Włoch opracował ScreeNIB, inteligentne badanie przesiewowe w kierunku raka prostaty oparte na inteligentnym biosensorze, który wykorzystuje cząsteczki moczu jako biomarkery raka prostaty, oferując szybkie i zdecentralizowane rozwiązanie diagnostyczne dostępne poza szpitalami.

– Orgavalue z Portugalii, spółka I-R3 Therapies, zajmuje się bioinżynierią spersonalizowanych ludzkich wątrób, aby zaradzić globalnemu niedoborowi narządów do przeszczepów.

– Rozwiązanie IPLEXMED, LDA z Portugalii umożliwia szybkie i niezawodne wykrywanie wielu czynników zakaźnych i ich profilu oporności na leki w punkcie opieki i w domu, umożliwiając spersonalizowane leczenie i monitorowanie choroby w czasie rzeczywistym.

– Breathing Solutions, Lda z Portugalii opracował eBreathie, inteligentny inhalator, który zamienia tradycyjne inhalatory w „inteligentne” urządzenia, umożliwiające pacjentom i lekarzom monitorowanie stosowania leków, objawów oraz zdalne zapewnianie spersonalizowanej opieki.

– Nanodecal z Hiszpanii jest autorem szybkiego testu diagnostycznego do wykrywania superbakterii odpowiedzialnych za zapalenie płuc w czasie krótszym niż 10 minut, pomagającego lekarzom w przepisywaniu ukierunkowanych antybiotyków i zapobieganiu trwałym infekcjom.

Laureaci Programu Bridgehead Catalyst 2023
– Antegenes z Estonii opracował przełomowe testy genetyczne do wykrywania indywidualnego ryzyka najczęstszych i najbardziej śmiertelnych nowotworów, w tym raka piersi, prostaty, jelita grubego i czerniaka skóry.

– HMG Systems Engineering GmbH z Niemiec stworzył PGXperts System, system wspomagania decyzji zaprojektowany w celu umożliwienia spersonalizowanego leczenia, poprawy bezpieczeństwa terapii lekowej i zapewnienia lepszego dobrostanu pacjentów.

– Micro-Cosmos z Holandii pomaga hospitalizowanym pacjentom w szybszym powrocie do zdrowia poprzez redukcję bodźców zewnętrznych, co poprawia sen i odpoczynek. Kopuła Micro-Cosmos redukuje hałas i światło, zapewniając pacjentom bezpieczne i prywatne środowisko.

– OaCP IE LTD z Irlandii sprawia, że kluczowe testy DNA na raka i na infekcje są szybsze i bardziej dostępne.

– Osteobionix z Hiszpanii opracował oBreathe – chroniony patentem, zatwierdzony klinicznie, specyficzny dla pacjenta implant do rekonstrukcji ściany klatki piersiowej, opracowany we współpracy z ITC i wykwalifikowanymi chirurgami klatki piersiowej – który umożliwia fizjologiczne oddychanie oraz przywraca kształt i funkcję tej części tułowia.

– Stroke2Prevent B.V. z Holandii opracował A-View, urządzenie, które umożliwia klinicystom uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji na temat martwego punktu podczas obrazowania ultrasonograficznego łuku aorty i naczyń krwionośnych oraz umożliwia im dostosowanie strategii chirurgicznej w celu uzyskania najlepszych korzyści dla pacjenta.

 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.