Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
ARCHIWUM

Prof. Lelonek o nowych europejskich wytycznych w niewydolności serca ►

Autor: Iwona Kazimierska |Data: 09.07.2021
 
 
Podczas kongresu Asocjacji Niewydolności Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego zostały przedstawione główne założenia nowych europejskich wytycznych postępowania w niewydolności serca. Pełna treść będzie ogłoszona w trakcie kongresu ESC (27–30 sierpnia). Prof. Małgorzata Lelonek już teraz przedstawia nam nowości, jakie znalazły się w dokumencie.
W trakcie odbywającego się na przełomie czerwca i lipca kongresu HFA ESC przedstawiono główne założenia nowych europejskich wytycznych postępowania w niewydolności serca.

– Te wytyczne przede wszystkim wprowadzają absolutnie nowe podejście do farmakoterapii pacjentów z niewydolnością serca i obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory (HFrEF). Według nich obecnie obowiązujący standard postępowania to zastosowanie leku blokującego układ renina-angiotensyna, czyli ACEI albo ARNI, beta-blokera (LBA), antagonisty receptora mineralokortykoidowego (MRA) oraz nowej grupy leków, jaką są inhibitory SGLT-2. Spośród tych ostatnich rejestrację w niewydolności serca z obniżoną frakcją wyrzutową uzyskały dwie cząsteczki – dapagliflozyna i empagliflozyna. Obie rejestracje obowiązują również w naszym kraju. Mamy zatem cztery grupy leków, które stanowią podstawę leczenia w niewydolności serca z HFrEF – mówi prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek, kierownik Zakładu Kardiologii Nieinwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przewodnicząca elekt Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Nowa jest również koncepcja stosowania wymienionych leków. Zalecane jest szybkie włączenie, czyli już w pierwszym miesiącu terapii, wszystkich grup leków ze wspomnianego schematu i dopiero później miareczkowanie oraz dążenie do dawek docelowych ACEI/ARNI, LBA I MRA.

– W wytycznych mamy po raz pierwszy zalecenia do farmakoterapii u pacjentów z łagodnie obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory (HFmrEF). ACEI, beta-blokery, antagoniści aldosteronu oraz sakubitryl/walsartan, czyli ARNI, znalazły się w klasie zaleceń IIb, co oznacza „można rozważyć ich zastosowanie”. Dodatkowo rozszerzone zostały wskazania do stosowania żelaza w formie dożylnej w kompleksie z karboksymaltozą przy zaleceniu, by aktywnie poszukiwać chorych z niedoborem żelaza. Jest też nowa molekuła, która po raz pierwszy pojawia się w algorytmie terapeutycznym – vericiguat (stymulator rozpuszczalnej cyklazy guanylowej), lek o działaniu naczyniorozszerzającym, dla pacjentów wysokiego ryzyka niekorzystnych zdarzeń związanych z niewydolnością serca – wylicza prof. Lelonek.

Niestety, nowe europejskie wytyczne nie wprowadziły żadnych zmian, jeśli chodzi o postępowanie z chorymi na niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory (HFpEF), co jest pewnym zaskoczeniem. Wytyczne nadal mówią o stosowaniu w przypadku objawów przewodnienia w tej grupie chorych leków moczopędnych oraz o optymalnym leczeniu chorób współistniejących, zarówno sercowo-naczyniowych, jak i spoza układu sercowo-naczyniowego. – Natomiast wciąż nie ma dedykowanej terapii dla tych chorych, którą ESC by zalecało. Zupełnie odmienna sytuacja jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie w lutym tego roku został zarejestrowany do stosowania w niewydolności serca z zachowaną i łagodnie obniżoną frakcją wyrzutową lek sakubitryl/walsartan – komentuje prof. Lelonek.

Więcej o nowych wytycznych w rozmowie wideo z prof. Małgorzatą Lelonek.

 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe