Specjalizacje, Kategorie, Działy

e-Akademia Farmaceuty – zapisz się na kolejną edycję!

Udostępnij:
Jaka jest rola farmaceuty podczas opieki nad pacjentem z raną? Jak dobrać opatrunek specjalistyczny ze względu na fazę rany? Jak postępować w przypadku bólu w ranie przewlekłej? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań otrzymają uczestnicy cyklu edukacyjnego e-Akademia Farmaceuty – Gorące Tematy w Farmacji. Zapraszamy na kolejne spotkanie - 8 października.
Rola farmaceuty w systemie ochrony zdrowia nieustannie się zwiększa. Wynika to nie tyko z praktyki życia codziennego – farmaceuta często jest pierwszą osobą, do której zwraca się pacjent z prośbą o poradę zdrowotną – ale również ze zmian w systemie prawnym. Od kwietnia 2021 roku obowiązuje bowiem ustawa o zawodzie farmaceuty. Jej wejście w życie to jeden z najważniejszych kroków umożliwiających realizację przez farmaceutów usług z zakresu opieki farmaceutycznej. W ramach tej ostatniej farmaceuta, współpracując z pacjentem, będzie mógł udzielać konsultacji dotyczących przyjmowanych leków, a także prowadzić ich przegląd, sprawdzając, czy mogą być jednocześnie zażywane. Wprowadzenie do polskiego systemu ochrony zdrowia nowego świadczenia zdrowotnego ma szczególną wagę ze względu na rosnącą liczbę pacjentów w starszym wieku, a także stopniowo zmniejszającą się liczbę lekarzy i pielęgniarek w naszym kraju.

W kontekście powyższych zmian jeszcze większego znaczenia nabiera konieczność nieustannego doszkalania i nabywania wiedzy przez farmaceutów. Jednym z obszarów, w których taka edukacja byłaby przydatna, jest leczenie ran i opieka nad pacjentem z raną. E-Akademia Farmaceuty to cykl trzech spotkań online, poświęconych tej kwestii. Pierwsze z nich odbyło się 9 kwietnia i dotyczyło podstaw leczenia ran dla farmaceuty, natomiast drugie - 4 czerwca było poświęcone tematyce diagnostyki i postępowania w ranach o różnej etiologii, w tym w owrzodzeniach goleni, stopie cukrzycowej oraz odleżynach,

Osoby, które nie uczestniczyły w obu spotkaniach, wciąż mogą wziąć udział w całej serii wydarzeń! Dla zarejestrowanych uczestników dostępny jest zapis powyższych wykładów.

W czasie trzeciego spotkania (8 października) omówione zostaną kwestie rany pooperacyjnej i oparzenia oraz rolę farmaceuty podczas pierwszej pomocy i opieki nad tego typu raną.

Warto wspomnieć, że uczestnictwo we wszystkich trzech częściach cyklu o leczeniu ran gwarantuje uzyskanie punktów twardych dla farmaceutów po zaliczeniu testu.

E-AKADEMIA FARMACEUTY - GORĄCE TEMATY W FARMACJI