eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
4/2011
vol. 5
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Akceptacja choroby i sposoby radzenia sobie ze stresem u osób po wszczepieniu endoprotezy stawu biodrowego

Krystyna Kurowska
,
Beata Rumińska

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2011; 4: 203-210
Data publikacji online: 2011/12/28
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Pragnieniem ludzkości jest życie bez chorób i stresu. Większość osób nie potrafi zaakceptować choroby, doświadcza przykrych doznań emocjonalnych, rzadziej podejmuje wysiłki zmierzające do zmiany tej sytuacji.

Cel pracy: Określenie poziomu akceptacji choroby i sposobów radzenia sobie ze stresem u pacjentów po wszczepieniu endoprotezy stawu biodrowego.

Materiał i metody: Przebadano 98 pacjentów po operacji aloplastyki stawu biodrowego przebywających na Oddziale Urazowo--Ortopedycznym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu przy ul. św. Józefa.

Akceptację choroby oceniono za pomocą skali akceptacji choroby ( Acceptance of Illness Scale – AIS) w adaptacji Z. Juczyńskiego, a pomiar radzenia sobie w sytuacjach stresowych z zastosowaniem kwestionariusza CISS Endlera i Parkera, w polskiej adaptacji autorstwa Szczepanika, Strelaua i Wrześ­niewskiego.

Wyniki: Badana grupa uzyskała przeciętną akceptację choroby. Najczęściej stosowanym stylem był styl zadaniowy, rzadziej emocjonalny i unikowy. Akceptacja choroby malała wraz ze wzrostem stylu skoncentrowanego na emocjach.

Wnioski: Otrzymane wyniki mogą mieć wpływ na przygotowanie pacjenta do samodzielnej egzystencji z chorobą. Pozwalają lepiej zaplanować opiekę nad tym chorym, wdrożyć działania mające na celu pomoc w zaakceptowaniu choroby.

Background : Every woman and man wishes themselves life with no disease and stress. Most of people cannot accept the fact of disease. They feel unpleasant emotionally. More seldom they make an effort to change this situation.

Aim of the study : The aim of the study was to assess the disease acceptation level and ways of coping with emotional stress of patients who underwent a total hip replacement.

Material and methods : 98 patients after a total hip replacement were included in the study. All surgical operations were done at St. Joseph’s County Hospital in Toruń. The disease acceptation was asssessed by means of AIS Juczyński questionnaire and the emotional stress coping questionnaire: the CISS Endler and Parker questionnaire in Polish modification authorised by Szczepanik, Strelau and Wrzesniewski.

Results : The members of assessed group reached the average acceptation of disease. The style of coping with the emotional stress which was most often detected in the assessed group was so called task style. More seldom it was – “emotional” and “avoidance” style. The disease acceptation decreased with the increasing of the “emotional” style of coping with the emotional stress.

Conclusions : The results can help to prepare better the patient with a total hip, replacement to live with the disease. They also help to plan better the patients treatment. They also allow to start the activity which aims to help in disease acceptation.
słowa kluczowe:

choroba, akceptacja choroby, stres

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.