eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
2/2019
vol. 32
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Autorytaryzm, postawy wobec redukcji szkód i stygmatyzacja osób używających narkotyków

Geoff J. Bathje
,
Daniel Pillersdorf
,
Steve N. Du Bois

Alcohol Drug Addict 2019; 32 (2): 77-86
Data publikacji online: 2019/08/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
W ciągu ostatnich dwudziestu lat przeprowadzono wiele badań na temat stygmatyzacji osób z problemami zdrowia psychicznego, niewiele jednak na temat stygmatyzacji osób używających narkotyków i od nich uzależnionych oraz postaw wobec działań na rzecz redukcji szkód. Program redukcji szkód szczególnie dobrze służy zmniejszaniu negatywnych skutków używania narkotyków, podejście to jest ważne zwłaszcza w sytuacji stale zwiększającej się liczby osób, które przedawkowują narkotyki. Negatywne opinie i polityka antynarkotykowa często jednak nie sprzyjają realizowaniu i finansowaniu programów redukcji szkód.

Materiał i metody
Zróżnicowana społeczno-demograficznie grupa amerykańskich studentów (N = 193) wypełniała online ankietę, na podstawie której oceniano: przekonania dotyczące autorytaryzmu, znajomość tematu uzależnień i iniekcyjnego przyjmowania narkotyków, stygmatyzację osób używających narkotyków oraz postawy wobec programów redukcji szkód. Aby zbadać związek między autorytaryzmem, stygmatyzacją osób używających narkotyków i postawami wobec programów redukcji szkód, przetestowano dwa modele z udziałem zmiennych pośredniczących: kontakt z osobami uzależnionymi i kontakt z osobami iniekcyjnie przyjmującymi narkotyki.

Wyniki
Stwierdzono, że autorytaryzm jest znacząco związany zarówno z postawami wobec programu redukcji szkód, jak i ze stygmatyzowaniem osób używających narkotyków, przy czym ta zależność była modyfikowana przez znajomość z osobami iniekcyjnie przyjmującymi narkotyki lub uzależnionymi.

Omówienie
Jak można sądzić na podstawie wyników badań, dostarczanie dokładnych i niepiętnujących informacji o narkotykach powinno zmniejszyć stygmatyzację i zachęcić do otwartego spojrzenia na program redukcji szkód.

Wnioski
Ze względu na zwiększającą się liczbę zgonów z powodu przedawkowania narkotyków i liczbę zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C należy rozważyć ograniczenie barier strukturalnych dla programów redukcji szkód.Introduction
While much research has been conducted in the past two decades on the stigma of mental health, relatively little has been published on the stigma of drug use and addiction, or attitudes toward harm reduction efforts. Although harm reduction is an approach particularly well suited for reducing the negative outcomes of drug use at a time when overdoses continue to escalate, negative opinions and anti-drug policies often interfere with the operation and funding of such programmes.

Material and methods
A diverse group of students in the United States (N = 193) completed an online assessment of authoritarian beliefs, familiarity with addictions, familiarity with intravenous drug use, stigmatisation of people who use drugs and attitudes toward harm reduction programming. We tested two mediation models to examine the relationship between authoritarianism, stigmatisation of people who use drugs and attitudes toward harm reduction, with familiarity to people experiencing addiction and injecting drugs as moderators.

Results
Authoritarianism was significantly associated with both attitudes toward harm reduction and stigmatisation of people who use drugs, with the relationship fully mediated by familiarity with people who inject drugs or who are experiencing addiction.

Discussion
The results of our study suggest that providing accurate and non-stigmatising information about drugs may reduce stigma and encourage openness to harm reduction programming.

Conclusions
As fatal drug overdoses and hepatitis C infections are continuing to rise, it is important to remove the barriers to both the creation and utilisation of harm reduction services.

słowa kluczowe:

redukcja szkód, stygmatyzacja, używanie narkotyków, uzależnienie, autorytaryzm

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe