eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
4/2019
vol. 32
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Badania młodzieży z ośrodków socjoterapeutycznych I wychowawczych – wyniki i rekomendacje dla praktyki w opinii personelu tych ośrodków

Agnieszka Pisarska
1
,
Krzysztof Jan Bobrowski
1
,
Jakub Greń
1
,
Krzysztof Ostaszewski
1

1.
Public Health Department, Youth Prevention Unit “Pro-M”, Institute of Psychiatry and Neurology, Warsaw, Poland
Alcohol Drug Addict 2019; 32 (4): 337-354
Data publikacji online: 2020/04/29
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Artykuł prezentuje podsumowanie najważniejszych wyników uzyskanych w ramach projektu badawczego dotyczącego rozpowszechnienia oraz uwarunkowań używania substancji psychoaktywnych i innych zachowań problemowych/ryzykownych wśród wychowanków młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS) i młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW).

Materiał i metody
Badaną grupę stanowili podopieczni dobranych losowo MOS i MOW z całego kraju (n = 1730). Dane zbierano za pomocą audytoryjnych badań ankietowych. Ponadto przeprowadzono 20 wywiadów indywidualnych z przedstawicielami personelu MOS i MOW.

Wyniki
Badania pozwoliły na sformułowanie rekomendacji dla praktyki profilaktycznej oraz dalszych badań, które zostały przedstawione w pracy wraz z komentarzami pracowników MOS i MOW.Introduction
The article presents a summary of the most important results of the research project on the prevalence and determinants of the psychoactive substance use and other problem/risky behaviours among youth attending youth sociotherapy centres (MOS) and youth correctional centres (MOW).

Material and methods
Participants were randomly selected students of MOS and MOW from all over the country (n = 1730). Data was collected by self-administered questionnaire during school lessons. In addition, 20 individual interviews were conducted with representatives of MOS and MOW staff.

Results
The article includes recommendations for prevention work and further research supplemented by comments of MOS and MOW staff.

słowa kluczowe:

rekomendacje, profilaktyka, zachowania ryzykowne, młodzież z grup ryzyka, ośrodki socjoterapeutyczne, ośrodki wychowawcze

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe