eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
4/2023
vol. 36
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Badanie doświadczeń związanych z rzuceniem palenia i strategiami samopomocy byłych i obecnych użytkowników tytoniu w Indiach: badanie jakościowe

Dikshita Mehta
1
,
S.G. Ramesh Kumar
1
,
A. Leena Selvamary
1
,
Sujatha Anandan
1

  1. Department of Public Health Dentistry, Tamil Nadu Government Dental College and Hospital, India
Data publikacji online: 2024/04/10
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wprowadzenie:
Epidemia palenia tytoniu to jedno z największych zagrożeń dla zdrowia publicznego, z jakim kiedykolwiek borykał się świat. Jest przyczyną zgonu prawie 8 milionów osób rocznie. Dzięki badaniom jakościowym można zrozumieć motywację do rzucenia palenia i opracować strategie promocji zdrowia w celu ograniczenia używania tytoniu. Celem projektu było zbadanie za pomocą badań jakościowych doświadczeń związanych z rzuceniem palenia tytoniu i strategii samopomocy wśród osób palących tytoń.

Materiał i metody:
Wykorzystano Interpretacyjną Analizę Fenomenologiczną, posługując się wstępnym wywiadem w celu zarejestrowania doświadczeń związanych z rzuceniem palenia przez osoby wybrane metodą uznaniową. Dane zebrano w drodze wywiadów pogłębionych (IDIS) z obecnymi lub byłymi użytkownikami tytoniu. Prowadzono je w języku lokalnym i każdy trwał ok. 20–40 minut. Analizę danych przeprowadzono za pomocą analizy tematycznej w celu utworzenia tematów i podtematów.

Wyniki:
Doświadczenia osób używających tytoniu podsumowano w sześciu tematach: 1) łatwość rzucenia palenia, 2) bariery w rzuceniu palenia, 3) strategie samopomocy w rzucaniu palenia, 4) przyczyny nawrotu, 5) motywacja do rzucenia palenia, 6) obawy zdrowotne.

Omówienie:
Rzucanie palenia jest zazwyczaj złożonym i stopniowym procesem, związanym z aspektami psychospołecznymi. Analiza tych doświadczeń zapewni wkład w programy kontroli tytoniu, a następnie ograniczy zachorowalność i śmiertelność związaną z paleniem tytoniu.

Wnioski:
Uczenie się na doświadczeniach osób rzucających palenie może pomóc nam w opracowaniu skutecznych strategii uwzględniających czynniki społeczne, strukturalne i psychologiczne wpływające na rzucenie palenia i zapobieganie nawrotom. Profesjonalne poradnictwo wraz z podejściem dostosowanym do konkretnej sytuacji danej osoby sprawi, że rzucenie palenia będzie bardziej skuteczne i trwałe.Introduction:
The tobacco epidemic is one of the biggest public health threats the world has ever faced, killing nearly 8 million people a year. A qualitative study could provide insights into people’s motivations to give up tobacco and deve¬lop health-promotion strategies to reduce tobacco consumption. The aim of the study was to explore tobacco-quitting experiences and self-help strategies among tobacco users in a qualitative study.

Material and methods:
In this research was employed Interpretative Phenomenological Analysis using an interview guide to record tobacco-quitting experiences with convenience sampling. In this research was employed Interpretative Phenomenological Analysis using an interview guide to record tobacco-quitting experiences with convenience sampling. The data were collected through In-Depth Interviews (IDIs) with participants who were current or former tobacco users. The interviews were conducted in the local language, each lasting around 20-40 min. Data analysis was carried out using thematic analysis to form the themes and subthemes.

Results:
The experiences of tobacco users were summarised into six themes: 1. Ease of Quitting, 2. Barriers to Quitting, 3. Self-Help Strategies for Quitting Tobacco, 4. Reasons for Relapse, 5. Motivation to Quit, 6. Health Concerns.

Discussion:
Quitting tobacco is typically a complex and gradual process with associated psychosocial aspects. Exploration of these experiences will also provide inputs to Tobacco Control Programs and subsequently curb tobacco-related morbidity and mortality.

Conclusions:
Learning from people’s quitting experiences can help us design effective strategies that consider social, structural and psychological factors affecting quitting and relapse prevention. Professional guidance with a tailored approach based on individuals’ specific circumstances will make quitting more effective and sustainable.

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.