eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
1/2009
vol. 1
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Behawioralna ocena bólu u pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową objętych stacjonarną opieką paliatywną

Marcin Janecki
,
Joanna Janecka

Medycyna Paliatywna 2009; 1: 27-32
Data publikacji online: 2009/11/26
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Właściwa ocena bólu przewlekłego stanowi podstawę jego dobrej i skutecznej farmakoterapii. Znaczącym problemem staje się ocena bólu u chorych z zaburzeniami poznawczymi, u których nie można zastosować standardowych narzędzi badawczych. Celem niniejszej pracy była wstępna ocena dolegliwości bólowych u chorych ze znacznymi zaburzeniami poznawczymi, objętych stacjonarną opieką paliatywną, za pomocą narzędzia do behawioralnej oceny bólu – skali Doloplus-2, oraz kontrola skuteczności zastosowanego leczenia przeciwbólowego. Oceniano również przydatność zastosowania takiej oceny bólu. W badaniu uczestniczyło 49 chorych, u których dokonano dwukrotnego pomiaru natężenia bólu za pomocą skali Doloplus-2. Po pierwszym, wyjściowym pomiarze występowanie bólu o średnim natężeniu 9,4 punktu stwierdzono u większości pacjentów. Kolejnego pomiaru badawczego dokonano 7 dni później, po wdrożeniu leczenia przeciwbólowego. Wykazano znamienne obniżenie natężenia bólu do wartości 4,9 punktu. W badaniu wykazano ogromną przydatność skali Doloplus-2 w ocenie i diagnostyce bólu przewlekłego oraz w monitorowaniu skuteczności leczenia przeciwbólowego.

The proper assessment of chronic pain is a key issue in its diagnosis and pharmacotherapy. Assessing pain in patients with cognitive disorders is a great challenge, as standard tools cannot be used. The aim of this study was to carry out a pilot assessment of pain in severely cognitively impaired patients admitted to the In-Patient Palliative Care Unit, using the Doloplus-2 assessment tool, and to assess the efficacy of potential analgesic treatment. This type of pain assessment was also evaluated. 49 patients participated in the study. The pain was assessed twice with the Doloplus-2 scale. After the first observation, a pain of mean intensity 9.4 points was noted in the majority of patients. The next observation was performed after management had been administered seven days later. It revealed a significant diminishment of pain intensity to 4.9 points. The study proved the high usefulness of the Doloplus-2 scale in the assessment and diagnosis of chronic pain, as well as in monitoring the effectiveness of therapy in patients with cognitive disorders.
słowa kluczowe:

ból przewlekły, zaburzenia poznawcze, behawioralna ocena bólu

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.