eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2018
vol. 12
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Bezpieczeństwo stosowania długich wlewów 5-fluorouracylu w warunkach domowych przy użyciu portów naczyniowych oraz infuzorów do podawania chemioterapii

Bożena J. Cybulska-Stopa
,
Katarzyna Dyląg-Trojanowska
,
Małgorzata Mazur
,
Marek Jasiówka

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2018; 2: 51–55
Data publikacji online: 2018/06/08
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Leczenie onkologiczne jest procesem długotrwałym, związanym z dużą liczbą procedur medycznych, w szczególności u chorych otrzymujących chemioterapię. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów z nowotworami układu pokarmowego, w przypadku których stosowane są długie, ciągłe wlewy 5-fluo­rouracylu (5-FU), wymagające częstych (co 1, 2, 3 tygodnie), kilkudniowych pobytów w szpitalu. Częste hospitalizacje mogą nie tylko powodować obniżenie jakości życia pacjentów i dezorganizować ich życie rodzinne i społeczne, ale także być przyczyną zwiększenia u chorych liczby powikłań zakrzepowo-zatorowych i zakażeń wewnątrzszpitalnych.

Cel pracy
Celem pracy jest ocena bezpieczeństwa stosowania infuzorów do podawania chemioterapii w warunkach domowych.

Materiał i metody
Aby uniknąć wielokrotnych hospitalizacji, na Oddziale Dziennym Chemioterapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej zaczęto stosować infuzory do podawania pacjentom długich wlewów 5-FU. Do leczenia za pomocą infuzorów kwalifikowani byli chorzy w dobrym stanie ogólnym (performance status w skali sprawności wg Eastern Cooperative Oncology Group – PS/ECOG: 0–1), bez istotnych chorób współistniejących. Chemioterapia z użyciem infuzorów była stosowana u chorych z rozpoznaniem raka jelita grubego, żołądka, przełyku oraz trzustki, otrzymujących leczenie paliatywne, jak również uzupełniające i okołooperacyjne.

Wyniki
Od marca 2014 r. do czerwca 2016 r. leczenie przeprowadzono u 58 chorych i wykonano w sumie 770 podań 5-FU z zastosowaniem infuzorów do wlewów 22-godzinnych, 48-godzinnych oraz 120-godzinnych. Mediana wieku wynosiła 66 lat (33–78). Nie stwierdzono powikłań związanych z działaniem infuzorów do podawania chemioterapii. Nie odnotowano również powikłań z powodu podawania chemioterapii dożylnej (5-FU) w warunkach domowych. W jednym przypadku odnotowano zbyt długi wlew chemioterapeutyku (trwał 25 godzin zamiast 22), prawdopodobnie spowodowany wadliwym działaniem infuzora lub zaciśnięciem wlewu przez chorego. W dwóch przypadkach doszło do niedrożności portu dożylnego do podawania chemioterapii i trzeba było zmienić drogę podania leku. Dzięki zastosowaniu infuzorów można było uniknąć 1068 niepotrzebnych dób hospitalizacji u 58 chorych.

Wnioski
Na podstawie przedstawionych danych można stwierdzić, że leczenie chemioterapią w warunkach domowych jest bezpieczne i poprawia jakość życia chorych dzięki unikaniu hospitalizacji związanej z podaniem leku, pozwalając na normalne funkcjonowanie w rodzinie i w społeczeństwie. Ten typ leczenia wymaga jednak od personelu lekarskiego odpowiedniej kwalifikacji chorych oraz stałego kontaktu z pacjentem, co w dzisiejszych czasach nie stanowi dużego problemu.

słowa kluczowe:

chemioterapia domowa, infuzor, wlew 5-FU

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.