eISSN: 2354-0265
ISSN: 2353-6942
Health Problems of Civilization Physical activity: diseases and issues recognised by the WHO
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2020
vol. 14
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA, ZDROWIE I JAKOŚĆ ŻYCIA: PERSPEKTYWA ŚRODKOWOEUROPEJSKA
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA AKTYWNOŚĆ SPORTOWĄ WŚRÓD LUDNOŚCI UE NA PODSTAWIE EUROBAROMETRU 2018

Dávid Paár
1
,
Pongrác Ács
1
,
Tamás Laczkó
1

1.
Faculty of Health Sciences, University of Pécs, Hungary
Data publikacji online: 2020/10/09
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Celem niniejszej pracy jest zbadanie zależności między czynnikami demograficznymi, społeczno-kulturowymi, społeczno-ekonomicznymi oraz wynikającymi z infrastruktury sportowej, które wpływają na częstotliwość regularnej aktywności sportowej wśród dorosłej populacji Unii Europejskiej za pomocą badań na poziomie indywidualnym.

Materiał i metody
Analizowane dane pochodzą z badania Eurobarometr 472 Sport i aktywność fizyczna, przeprowadzonego w 2017 r. Wszyscy respondenci (n=28031) to osoby powyżej 15. roku życia z 28 krajów UE. W analizie wykorzystano opisowe metody statystyczne, testy chi-kwadrat oraz binarny model regresji logistycznej.

Wyniki
Spośród 12 czynników uwzględnionych w modelu regresji istotny wpływ na regularną aktywność sportową miały zwłaszcza czynniki demograficzne (wiek i płeć), czynniki związane z jakością życia (stan zdrowia i zadowolenie z życia) oraz czynniki powiązane z infrastrukturą sportową. Znaczący wpływ na nawyki sportowe osób dorosłych mieszkających w UE miały również czynniki społeczno-kulturowe i społeczno-ekonomiczne.

Wnioski
Niniejsza praca podkreśla fakt, że struktury społeczne, kulturowe i gospodarcze, a także czynniki związane z infrastrukturą sportową odegrały kluczową rolę w kształtowaniu nawyków sportowych wśród dorosłej populacji UE w 2017 roku.Background
The aim of this paper is to explore the relationship between demographic, sociocultural, socioeconomic and sports infrastructural factors affecting the frequency of regular sports activity among the adult population in the European Union, with the help of an individual-level research.

Material and methods
The data analyzed are from the Special Eurobarometer 472 Sport and Physical Activity survey, conducted in 2017. All respondents (n=28,031) were over 15 years of age and resident in one of the 28 EU member states. Descriptive statistical methods, chi-square tests and binary logistic regression model were used in the analysis.

Results
Regular sports activity was significantly influenced by demographic factors (age and gender), quality of life factors (health status and life satisfaction) and sports infrastructural factors from the 12 factors included in the regression model. The sports habits of adults living in the EU are also significantly influenced by sociocultural, as well as socioeconomic factors.

Conclusions
This paper highlights that social, cultural and economic structures, as well as the infrastructural factors of sport played a key role in shaping the sports habits of the EU adult population in 2017.

słowa kluczowe:

sport, zajęcia rekreacyjne, Unia Europejska, czynniki socjologiczne, czynniki socjoekonomiczne

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe