eISSN: 2354-0265
ISSN: 2353-6942
Health Problems of Civilization Physical activity: diseases and issues recognised by the WHO
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
MNiSW
20
INDEX COPERNICUS
100

GOOGLE H5
7

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
 
Zwiększenie udziału zagranicznych recenzentów w czasopiśmie „Health Problems of Civilization” – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 583/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Digitalizacja czasopisma „Health Problems of Civilization” – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 583/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Misja czasopisma „Health Problems of Civilization”


„Health Problems of Civilization" (kwartalnik) to czasopismo naukowe, które jest kontynuacją czasopisma „Human and Health" (ISSN 2082-7288), wydawanego w latach 2010-2013. Czasopismo publikowane jest wyłącznie w języku angielskim (streszczenie, tytuł i słowa kluczowe dodatkowo w języku polskim).
Misją czasopisma jest promowanie wiedzy w zakresie różnych problemów zdrowotnych człowieka w świetle szybko postępujących zmian życia współczesnego, spowodowanych rozwojem cywilizacyjnym, industrializacją, urbanizacją oraz zmianami środowiska naturalnego, które wywierają często niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka.
Czasopismo publikuje artykuły w podziale na 3 działy tematyczne: Dział I. „Choroby i problemy wyróżnione przez WHO i FAO”, Dział II. „Aktywność fizyczna grup społecznych i zawodowych” oraz Dział III. „Inne”. Artykuły dotyczą różnych grup tematycznych, takich jak: biomedyczne aspekty zdrowia, współczesne choroby, aktywność fizyczna, zachowania zdrowotne. Czasopismo zastrzega sobie również prawo do skupienia się w wybranym numerze na jednym zakresie tematycznym, np. borelioza, gruźlica, aktywność fizyczna czy otyłość.

Tytuł czasopisma a jego zakres tematyczny

Dane epidemiologiczne wskazują na wzrost chorób zaliczanych do grupy schorzeń o podłożu cywilizacyjnym, takich jak: choroby układu krążenia, cukrzyca, nadwaga, otyłość i nowotwory. W ciągu ostatnich 20 lat zidentyfikowano powyżej 30 nowych, wysoko infekcyjnych chorób. W obliczu narastających zagrożeń zdrowotnych powstają zarówno programy narodowe jak i kierunki badawcze dotyczące wprowadzania odpowiedniej profilaktyki i edukacji społeczeństwa w zakresie unikania czynników ryzyka, odpowiednio wczesnej diagnostyki i terapii.
Czasopismo „Health Problems of Civilization” daje możliwość publikacji artykułów dotyczących problematyki współczesnych zagrożeń, metod profilaktyki i edukacji prozdrowotnej oraz niekorzystnych zjawisk zdrowotnych.


Artykuły publikowane w czasopismie sa dostepne w systemie Open Access (OA)

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna


Redaktor Naczelny: Marcin Weiner
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska

Zastępca Redaktora Naczelnego: Wioletta Żukiewicz-Sobczak
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska


Sekretarz Redakcji: Anna Maksymiuk
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska

Redaktor Statystyczny: Joanna Kisielińska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska

Redaktor Językowy: Izabela Dąbrowska
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska


Redaktorzy Tematyczni:

Biomedyczne aspekty zdrowia: Małgorzata Tokarska-Rodak
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska

Aktywność fizyczna: Barbara Bergier
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska

Zachowania zdrowotne: Zofia Kubińska
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska


LIST OF REVIEWERS 2019.pdf

LIST OF REVIEWERS 2018.pdf

LIST OF REVIEWERS 2017.pdf

List of Reviewers 2016.pdfList of Authors 2015-2017.pdf

LIST OF AUTHORS 2018.pdf

LIST OF AUTHORS 2019.pdf


Copyright: © 2017 Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
Czasopismo jest finansowane przez wydawnictwo medyczne Termedia
eISSN: 2354-0265
ISSN: 2353-6942
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe