eISSN: 2354-0265
ISSN: 2353-6942
Health Problems of Civilization Physical activity: diseases and issues recognised by the WHO
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
MNiSW
9
INDEX COPERNICUS
100

Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
 
 

 
Artykuł oryginalny

Bezsenność i zachowania depresyjne u pacjentów ze zwyrodnieniem plamki żółtej związanym z wiekiem

Elżbieta Nowak, Aleksandra Kulik, Justyna Wróbel, Grzegorz Nowak, Damian Nowak, Wojciech Roczniak, Jadwiga Jośko-Ochojska
Data publikacji online: 2018-07-10
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.76518

Wpływ promieniowania UV-C na czystość mikrobiologiczną wybranych gatunków ziół

Marta Jolanta Kozak-Kalita, Paweł Sobczak, Kazimierz Zawiślak, Jacek Mazur, Marian Panasiewicz, Wioletta Agnieszka Żukiewicz-Sobczak
Data publikacji online: 2018-10-13
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.77838
Artykuł oryginalny

Płytki krwi a przebieg kliniczny choroby Leśniowskiego-Crohna

Milena Padysz, Krystyna Stec-Michalska, Julia Banasik, Anita Gąsiorowska
Data publikacji online: 2018-11-07
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.78783
Artykuł oryginalny

Percepcja zdrowia, świadomość ryzyka otyłości i nawyki żywieniowe u młodzieży

Hüsniye Çalışır, Zeynep Güneş, Safiye Özvurmaz
Data publikacji online: 2018-10-10
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.78784
POLECAMY
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe