eISSN: 2354-0265
ISSN: 2353-6942
Health Problems of Civilization
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Editorial board Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
MNiSW
9
INDEX COPERNICUS
100

Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
 
 

 
Artykuł przeglądowy

Znaczenie kannabinoidów w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego

Paula Wróblewska-Łuczka, Magdalena Florek-Łuszczki, Jarogniew J. Łuszczki
Data publikacji online: 2018-05-22
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.75688
Artykuł przeglądowy

Wpływ selenu na zapobieganie nowotworom przewodu pokarmowego i płuc – część II

Katarzyna Sygit, Krzysztof Sieja, Marian Sygit
Data publikacji online: 2018-04-26
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.74587
Artykuł przeglądowy

Etiopatogeneza chorób alergicznych

Alina Kanikowska, Katarzyna Napiórkowska-Baran, Małgorzata Graczyk, Marcin Kucharski, Marcin Ziętkiewicz
Data publikacji online: 2018-07-10
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.76447
Artykuł przeglądowy

Urazy u dzieci w zdarzeniach drogowych i innych wypadkach: wytyczne WHO

Krzysztof Goniewicz, Mariusz Goniewicz, Witold Pawłowski, Piotr Fiedor
Data publikacji online: 2018-07-10
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.76516
Artykuł oryginalny

Bezsenność i zachowania depresyjne u pacjentów ze zwyrodnieniem plamki żółtej związanym z wiekiem

Elżbieta Nowak, Aleksandra Kulik, Justyna Wróbel, Grzegorz Nowak, Damian Nowak, Wojciech Roczniak, Jadwiga Jośko-Ochojska
Data publikacji online: 2018-07-10
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.76518
Artykuł oryginalny

Skuteczność zastosowania hemoperfuzji w leczeniu pacjentów z ostrym martwiczym zapaleniem trzustki

Oleksandr Oliynyk, Anna Ślifirczyk, Bogdana Pereviznyk, Wiktor Kushnarov
Data publikacji online: 2018-07-12
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.76521
Artykuł oryginalny

Funkcjonowanie społeczne ludzi starszych zamieszkujących obszary wiejskie

Małgorzata Dziechciaż, Jarosław Chmielewski, Magdalena Florek-Łuszczki, Małgorzata Anna Czarny-Działak, iJarogniew J. Łuszczki
Data publikacji online: 2018-07-12
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.76746
POLECAMY
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe