eISSN: 2084-9842
ISSN: 1643-9279
Postępy w chirurgii głowy i szyi/Advances in Head and Neck Surgery
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2012
vol. 11
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Chirurgia ratująca w raku jamy ustnej u młodych dorosłych – opis przypadku

Elżbieta Waśniewska-Okupniak
,
Maciej Pabiszczak
,
Jacek Banaszewski
,
Małgorzata Wierzbicka

(Postępy w Chirurgii Głowy i Szyi 2012; 1: 1–7)
Data publikacji online: 2012/12/28
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Występowanie raka jamy ustnej u ludzi młodych jest rzadkie i mieści się w przedziale od 0,4% do 5,5%. Późne rozpoznanie nowotworu i agresywny przebieg procesu rozrostowego sprawia, że młodzi pacjenci z rakiem jamy ustej rozpoczynają leczenie specjalistyczne w wysokim stadium zaawansowania narządowego T nowotworu (T3 i T4). Postępowaniem z wyboru jest rozległy zabieg chirurgiczny z wykorzystaniem chirurgii rekonstrukcyjnej lub pierwotna radiochemioterapia. W pracy opisano przypadek rozległego raka płaskonabłonkowego trzonu języka u 32-letniego mężczyzny leczonego początkowo metodą pierwotnej radioterapii. Zupełny brak odpowiedzi na leczenie onkologiczne i pogarszający się stan ogólny i miejscowy chorego przemawiały za przeprowadzeniem radykalnego leczenia chirurgicznego ze wskazań życiowych, tzw. chirurgii ratującej. Autorzy omówili ponadto etiopatologię, diagnostykę różnicową i leczenie raków płaskonabłonkowych jamy ustnej u młodych dorosłych.

The occurrence of oral cavity cancer in young adult is rare and ranges from 0.4% to 5.5%. Late diagnosis of cancer and aggressive proliferative process that makes the young patients with the oral cavity cancer begins treatment with advanced stage (usually T3 and T4). Treatment procedures involve extensive surgery with simultaneous defect reconstruction or primary chemoradiotherapy. The case of 32-year-old man with tongue cancer was presented. Primary treatment involved radiotherapy with no response. Patient’s local general condition deteriorated and was an indication to perform radical surgical treatment – salvage surgery. The authors discussed ethiopatological factors of oral cavity cancer, differential diagnosis and treatment in young adults.
słowa kluczowe:

rak płaskonabłonkowy języka, młodzi dorośli, chirurgia ratująca

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.