eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2008
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Proces pielęgnowania chorej po zabiegu operacyjnym raka płuca leczonej metodą skojarzoną

Janina Książek, Ewa Malinowska, Renata Piotrkowska

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2008; 3: 87–90
Rak płuca już od ponad 30 lat znajduje się na pierwszym miejscu pod względem częstości występowania nowotworów w Polsce. Wśród nowotworów u mężczyzn klasyfikuje się na pierwszym miejscu, a u kobiet na drugim. Główną przyczyną zachorowania na raka płuc jest palenie papierosów. Dzięki dostępnym metodom diagnostyki i leczenia może być odpowiednio szybko wykrywany oraz odpowiednio leczony. Celem pracy jest ocena realizacji planu opieki nad pacjentką po zabiegu operacyjnym raka płuca leczoną metodą skojarzoną. Dla tak sformułowanego celu pracy wyłoniono następujące cele szczegółowe: 1. Czy w Klinice Onkologii i Radioterapii oraz w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej rozpoznano wszystkie problemy pielęgnacyjne pacjentki? 2. Czy skonstruowany plan opieki pozwolił w pełni na rozwiązanie rozpoznanych problemów? 3. Czy plan został zrealizowany i oceniony? Badanie przeprowadzono retrospektywnie na Oddziale Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej oraz na Oddziale Kliniki Onkologii i Radioterapii. Do przeprowadzenia badania wykorzystano studium indywidualnego przypadku. W wyniku badania stwierdzono, że proces pielęgnowania prowadzony jest na obu oddziałach, ale w tym konkretnym przypadku proces pielęgnowania prowadzony był tylko na jednym z oddziałów. Na oddziale, na którym prowadzony był proces pielęgnowania, problemy pielęgnacyjne zostały prawie w całości rozpoznane i ocenione. Mimo że na drugim oddziale nie prowadzono procesu pielęgnowania, to na podstawie historii choroby można stwierdzić, że problemy, które wyniknęły w trakcie leczenia, zostały rozpoznane i rozwiązane.

For more than 30 years lung cancer has been the most prevalent type of cancer in Poland. It is ranked first in men and second in women. The principal cause of lung cancer is smoking. Thanks to the available diagnostic and therapeutic methods, the disease can be promptly and adequately treated. The purpose of the paper is to assess the fulfilment of the programme of care of a female patient after lung cancer surgery and undergoing combined therapy. The following specific purposes were formulated for the above-stated general purpose of the paper: 1) Have all the care problems of the patient been identified at the Department Oncology and Radiotherapy, Medical University of Gdansk and the Department of Thoracic Surgery, Medical University of Gdansk? 2) Will the designed care plan make it possible to fully resolve the problems identified? 3) Has the plan been executed and evaluated? The study was conducted retrospectively at the Department of Thoracic Surgery, Medical University of Gdańsk and the Department of Oncology and Radiotherapy, Medical University of Gdańsk. A case study was used to conduct the study. The study demonstrated that although the care process was generally conducted at both departments, in this particular case the care process was conducted at one of the departments only. At the department where the care process was carried on, nearly all the care problems were identified and evaluated. Despite the fact that the care process was not conducted at the other department, it is possible to state, on the basis of the patient’s history, that the problems which arose in the course of treatment were identified and solved.
słowa kluczowe:

rak płuc, metoda skojarzona, problemy pielęgnacyjne

© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe