eISSN: 2354-0265
ISSN: 2353-6942
Health Problems of Civilization Physical activity: diseases and issues recognised by the WHO
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
MNiSW
9
INDEX COPERNICUS
100

GOOGLE H5
7

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
 
Zwiększenie udziału zagranicznych recenzentów w czasopiśmie „Health Problems of Civilization” – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 583/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Digitalizacja czasopisma „Health Problems of Civilization” – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 583/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Poprawa jakości języka anglojęzycznych artykułów publikowanych w czasopiśmie „Health Problems of Civilization” w celu podniesienia renomy czasopisma – zadanie finansowane w ramach umowy 819/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukęZ głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 21 marca 2019 r. w wieku 67 lat zmarł prof. zw. dr hab. Józef Bergier, Redaktor Naczelny czasopisma naukowego Health Problems of Civilization oraz Rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
Zespół Redakcyjny czasopisma Health Problems of Civilization

With deep sorrow, we regret to inform that professor Józef Bergier, Editor-in-Chief of Health Problems of Civilization and Rector of Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, passed away on 21st March 2019, at the age of 67.
Editorial Board of Health Problems of Civilization
1/2017
vol. 11
 
 

 
Choroby i problemy wyróżnione przez WHO i FAO
Artykuł przeglądowy

ZDROWIE 2020 I PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE ZDROWIA PUBLICZNEGO – NOWE POJMOWANIE ZDROWIA PUBLICZNEGO

Paulina Karwowska, Weronika Gryko
Health Problems of Civilization. 2017; 11(1): 5-9
Data publikacji online: 2017-03-09
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2017.65523
Artykuł przeglądowy

GRUŹLICA ZWIERZĄT JAKO POTENCJALNE ZAGROŻENIE DLA CZŁOWIEKA

Monika Krajewska, Marcin Weiner, Ewa Augustynowicz-Kopeć
Health Problems of Civilization. 2017; 11(1): 10-14
Data publikacji online: 2017-03-09
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2017.65520
Aktywność fizyczna grup społecznych i zawodowych
Artykuł przeglądowy

W POSZUKIWANIU OCEN POZIOMU AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MŁODZIEŻY Z WYKORZYSTANIEM IPAQ

Małgorzata Wasilewska
Health Problems of Civilization. 2017; 11(1): 15-22
Data publikacji online: 2017-03-09
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2017.65524
Artykuł oryginalny

ZMIENNE RÓŻNICUJĄCE PROFILE ZDROWIA POZYTYWNEGO I ZDOLNOŚCI PRZETRWANIA UKRAIŃSKIEJ MŁODZIEŻY STUDIUM MEDYCZNEGO

Oleksandr Oliynyk, Anatolii Tsos, Józef Bergier, Dorota Tomczyszyn
Health Problems of Civilization. 2017; 11(1): 23-31
Data publikacji online: 2017-03-09
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2017.65525
Różne
Artykuł przeglądowy

ZANIECZYSZCZENIA ORGANICZNE WÓD A ZDROWIE CZŁOWIEKA

Ewa Teresa Pawłowicz
Health Problems of Civilization. 2016; 10(4): 32-39
Data publikacji online: 2017-03-09
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2017.65528
Artykuł oryginalny

WIEDZA STUDENTÓW PIELĘGNIARSTWA W ZAKRESIE DRÓG TRANSMISJI I PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ TOXOPLASMA GONDII, RUBELLA VIRUS, CYTOMEGALOVIRUS U KOBIET W OKRESIE CIĄŻY

Anna Eliášová, Małgorzata Tokarska-Rodak, Karol Laskowski, Ewa Pawłowicz, Marta Fiedoruk, Dagmar Magurová, Wioletta Mikuľáková
Health Problems of Civilization. 2017; 11(1): 40-44
Data publikacji online: 2017-03-09
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2017.65521
Artykuł oryginalny

EKSPOZYCJA NA KLESZCZE ORAZ PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PROFILAKTYKI BORELIOZY Z LYME WŚRÓD MŁODZIEŻY Z PÓŁNOCNEJ LUBELSZCZYZNY (WSCHODNIA POLSKA)

Anna Pańczuk, Maria Kozioł-Montewka
Health Problems of Civilization. 2017; 11(1): 45-52
Data publikacji online: 2017-03-09
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2017.65522
POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe