eISSN: 2354-0265
ISSN: 2353-6942
Health Problems of Civilization Physical activity: diseases and issues recognised by the WHO
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
MNiSW
9
INDEX COPERNICUS
100

GOOGLE H5
7

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
 
Zwiększenie udziału zagranicznych recenzentów w czasopiśmie „Health Problems of Civilization” – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 583/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Digitalizacja czasopisma „Health Problems of Civilization” – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 583/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Poprawa jakości języka anglojęzycznych artykułów publikowanych w czasopiśmie „Health Problems of Civilization” w celu podniesienia renomy czasopisma – zadanie finansowane w ramach umowy 819/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukęZ głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 21 marca 2019 r. w wieku 67 lat zmarł prof. zw. dr hab. Józef Bergier, Redaktor Naczelny czasopisma naukowego Health Problems of Civilization oraz Rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
Zespół Redakcyjny czasopisma Health Problems of Civilization

With deep sorrow, we regret to inform that professor Józef Bergier, Editor-in-Chief of Health Problems of Civilization and Rector of Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, passed away on 21st March 2019, at the age of 67.
Editorial Board of Health Problems of Civilization
2/2015
vol. 9
 
 

 

IS IT POSSIBLE TO DETECT LUNG CANCER BY TRAINED DOGS?

Joanna Rudnicka, Marta Walczak, Tadeusz Jezierski, Bogusław Buszewski
Data publikacji online: 2016-01-13
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2015.57108

THE EFFICACY OF COMBINATION THERAPY WITH LENALIDOMIDE AND DEXAMETHASONE IN THE TREATMENT OF RELAPSED MULTIPLE MYELOMA

Aneta Szudy-Szczyrek, Wojciech Legieć, Joanna Mańko, Katarzyna Gmyz, Michał Szczyrek, Marek Hus
Data publikacji online: 2016-01-13
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2015.57115

THE PRESENCE OF INTERFERING ANTIBODIES IN SELECTED CONTROL SERA ON THE EXAMPLE OF A SET FOR DETERMINATION OF IPSA

Bogumiła Hajdrowska, Katarzyna Krzakiewicz, Zofia Czubasiewicz, Joanna Katarzyna Strzelczyk, Marek Szewczyk, Ryszard Brus
Data publikacji online: 2016-01-13
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2015.57116
POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe