eISSN: 2354-0265
ISSN: 2353-6942
Health Problems of Civilization Physical activity: diseases and issues recognised by the WHO
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
MNiSW
9
INDEX COPERNICUS
100

GOOGLE H5
7

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
 
Zwiększenie udziału zagranicznych recenzentów w czasopiśmie „Health Problems of Civilization” – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 583/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Digitalizacja czasopisma „Health Problems of Civilization” – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 583/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Poprawa jakości języka anglojęzycznych artykułów publikowanych w czasopiśmie „Health Problems of Civilization” w celu podniesienia renomy czasopisma – zadanie finansowane w ramach umowy 819/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

2/2018
vol. 12
 
 

 
Choroby i problemy wyróżnione przez WHO i FAO
Artykuł przeglądowy

Wpływ selenu na zapobieganie nowotworom gruczołu piersiowego u kobiet – część I

Katarzyna Sygit, Krzysztof Sieja, Marian Sygit, Katarzyna Pasierbiak
Data publikacji online: 2018-04-26
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.74586
Artykuł przeglądowy

Oporność na lek meropenem u pacjentów oddziałów intensywnej opieki medycznej na Ukrainie

Oleksandr Oliynyk, Anna Ślifirczyk, Bogdana Pereviznyk
Data publikacji online: 2018-05-22
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.75492
Aktywność fizyczna grup społecznych i zawodowych
Artykuł oryginalny

Aktywność fizyczna Polaków w świetle badań opinii publicznej

Małgorzata Gruchoła
Data publikacji online: 2018-03-28
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.74583
Artykuł oryginalny

Determinanty samooceny sprawności fizycznej osób w wieku 45-89 lat

Katarzyna Kotarska, Maria Alicja Nowak
Data publikacji online: 2018-04-20
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.74689
Różne
Artykuł oryginalny

Ocena wpływu włączenia borowinoterapii do leczenia pacjentów z dyskopatią lędźwiową zabiegami pola magnetycznego niskiej częstotliwości i kinezyterapii

Joanna Fidut-Wrońska, Robert Latosiewicz, Justyna Chmiel, Kamil Chołuj, Katarzyna Pikto-Pietkiewicz
Data publikacji online: 2018-04-20
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.74585
Artykuł oryginalny

Charakterystyka izolatów Staphylococcus epidermidis wyhodowanych od pacjentów z zakażeniami endoprotez stawu biodrowego

Agnieszka Bogut, Justyna Niedźwiadek, Dagmara Strzelec-Nowak, Dorota Plewik, Tomasz Mazurkiewicz, Wojciech Marczyński, Alina Olender
Data publikacji online: 2018-05-22
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.75491
POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe