eISSN: 2354-0265
ISSN: 2353-6942
Health Problems of Civilization Physical activity: diseases and issues recognized by the WHO
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
 
MEiN
20
INDEX COPERNICUS
100

GOOGLE H5
7

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.09

Journal Citation Indicator
 
NOWE Wskazówki dla Autorów!
2/2019
vol. 13
 
 

 
Artykuł oryginalny

Analiza wyników histopatologicznych u kobiet poddawanych zabiegom histeroskopowym z powodu polipa endometrialnego

Łukasz Szeszko, Przemysław Oszukowski, Andrzej Kisiel, Artur Szeszko, Małgorzata Bieńkiewicz
Data publikacji online: 2019-02-26
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2019.81340
Artykuł oryginalny

Wiedza rodziców dzieci z autyzmem z Polski, Białorusi i Francji na temat choroby dziecka

Anna Ślifirczyk, Elżbieta Krajewska-Kułak, Martyna Krukowska, Elżbieta Maciorkowska
Data publikacji online: 2019-02-26
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.80228
Artykuł oryginalny

Satysfakcja życia u kobiet po mastektomii – badanie pilotażowe

Monika Szpringer, Justyna Kaczmarczyk, Dominika Bomba, Edyta Laurman-Jarząbek, Jarosław Chmielewski, Magdalena Florek-Łuszczki, Jarogniew J. Łuszczki
Data publikacji online: 2019-02-27
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2019.81335
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA GRUP SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH
Artykuł oryginalny

Ekonomiczne korelaty aktywności fizycznej osób dorosłych

Daniel Jan Puciato, Michał Rozpara, Władysław Mynarski, Piotr Oleśniewicz, Julita Markiewicz-Patkowska
Data publikacji online: 2019-03-15
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2019.83301
RÓŻNE
Artykuł przeglądowy

Rola mikrobioty w rozwoju chorób alergicznych

Oksana Boyarchuk, Andrii Chornomydz, Iryna Chornomydz, Halyna Krytska, Ihor Horishniy
Data publikacji online: 2019-03-11
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2019.83300
Artykuł oryginalny

Wypalenie zawodowe wśród anestezjologów zachodniej Ukrainy i potencjalne czynniki przyczyniające się do powstawania tego zjawiska

Oleksandr Oliynyk, Anna Ślifirczyk, Iryna Prokop, Janina Oliynyk, Olena Venger
Data publikacji online: 2019-02-26
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2019.81338
Artykuł oryginalny

Migracja z regionów północnych Syberii: adaptacja psychofizjologiczna dzieci

Olga Zaitseva, Liudmila Klimatckaia, Andrei Shpakou
Data publikacji online: 2019-02-13
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.80660
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.