eISSN: 2354-0265
ISSN: 2353-6942
Health Problems of Civilization Physical activity: diseases and issues recognized by the WHO
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
 
MEiN
20
INDEX COPERNICUS
100

GOOGLE H5
7

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.09

Journal Citation Indicator
 
NOWE Wskazówki dla Autorów!
3/2015
vol. 9
 
 

 

ACCEPTANCE OF ILLNESS AND SATISFACTION WITH LIFE AMONG PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION

Bożena Baczewska, Beata Kropornicka, Joanna Sepioło, Ewa Krzyżanowska, Cecylia Olszak, Ewa Szymczuk, Jadwiga Daniluk
Data publikacji online: 2016-01-13
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2015.57131
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.