eISSN: 2354-0265
ISSN: 2353-6942
Health Problems of Civilization Physical activity: diseases and issues recognised by the WHO
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
MNiSW
9
INDEX COPERNICUS
100

GOOGLE H5
7

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
 
Zwiększenie udziału zagranicznych recenzentów w czasopiśmie „Health Problems of Civilization” – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 583/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Digitalizacja czasopisma „Health Problems of Civilization” – zadanie finansowane w ramach umowy Nr 583/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Poprawa jakości języka anglojęzycznych artykułów publikowanych w czasopiśmie „Health Problems of Civilization” w celu podniesienia renomy czasopisma – zadanie finansowane w ramach umowy 819/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukęZ głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 21 marca 2019 r. w wieku 67 lat zmarł prof. zw. dr hab. Józef Bergier, Redaktor Naczelny czasopisma naukowego Health Problems of Civilization oraz Rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
Zespół Redakcyjny czasopisma Health Problems of Civilization

With deep sorrow, we regret to inform that professor Józef Bergier, Editor-in-Chief of Health Problems of Civilization and Rector of Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, passed away on 21st March 2019, at the age of 67.
Editorial Board of Health Problems of Civilization
3/2016
vol. 10
 
 

 
Choroby i problemy wyróżnione przez WHO i FAO
Artykuł przeglądowy

CZY JESTEM WYSTARCZAJĄCO SZCZUPŁA(Y)? WSTĘP DO PROBLEMATYKI JADŁOWSTRĘTU PSYCHICZNEGO. OBLICZE TEGO ZABURZENIA ODŻYWIANIA W POLSCE

Adrian Rzepko, Paulina Osińska, Marta Makowska
Health Problems of Civilization 2016; 10(3): 7-14
Data publikacji online: 2016-09-22
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2016.61359
Artykuł oryginalny

WYSTĘPOWANIE PRZECIWCIAŁ ANTY-BORRELIA BURGDORFERI U OSÓB Z PODEJRZENIEM BORELIOZY Z LYME

Małgorzata Tokarska-Rodak, Dorota Plewik, Barbara Gałecka, Ryszard Domański
Health Problems of Civilization 2016; 10(3): 15-20
Data publikacji online: 2016-09-22
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2016.61362
Aktywność fizyczna grup społecznych i zawodowych
Artykuł oryginalny

RÓŻNICE MIĘDZY PŁCIAMI W ODNIESIENIU DO AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ WŚRÓD UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH W KRAJACH GRUPY WYSZEHRADZKIEJ (V4)

Pongrác Ács, Józef Bergier, Ferdinand Salonna, Jan Junger, Csaba Melczer, Alexandra Makai
Health Problems of Civilization 2016; 10(3): 21-29
Data publikacji online: 2016-09-22
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2016.61363
Artykuł oryginalny

WYBRANE ASPEKTY STYLÓW ŻYCIA AKTYWNYCH FIZYCZNIE KOBIET W WIEKU 45-59 I 60-74 LAT

Maria Alicja Nowak, Natalia Troczyńska, Justyna Forjasz, Leonard Nowak
Health Problems of Civilization 2016; 10(3): 30-37
Data publikacji online: 2016-09-22
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2016.61364
Artykuł oryginalny

POZIOM AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ OSÓB DOROSŁYCH W DWÓCH REGIONACH WĘGIER W ŚWIETLE NIERÓWNOŚCI SOCJODEMOGRAFICZNYCH

Alexandra Makai, Kata Füge, Zita Breitenbach, Mária Figler
Health Problems of Civilization 2016; 10(3): 38-46
Data publikacji online: 2016-09-22
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2016.61365
Artykuł oryginalny

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I CZYNNIKI JĄ WARUNKUJĄCE WŚRÓD FUNKCJONARIUSZY ZAKŁADU KARNEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Leszek Wojciechowski, Michał Bergier
Health Problems of Civilization 2016; 10(3): 47-56
Data publikacji online: 2016-09-22
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2016.61366
Różne
Artykuł oryginalny

ŚWIADOMOŚĆ KOBIET CIĘŻARNYCH NA TEMAT NATURALNYCH METOD ZNIECZULENIA

Marina Goncharevich, Nataliya Sinitskaya, Evgeniy Tishchenko
Health Problems of Civilization 2016; 10(3): 57-64
Data publikacji online: 2016-09-22
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2016.61358
Artykuł przeglądowy

EMBOLIZACJA W LECZENIU NOWOTWORÓW WĄTROBY

Monika Orzołek, Ewa Pasieka
Health Problems of Civilization. 2016; 10(3): 65-70
Data publikacji online: 2016-09-22
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2016.61360
Artykuł oryginalny

STAN MINERALIZACJI KOŚCI ŻOŁNIERZY PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W RÓŻNYCH TYPACH JEDNOSTEK WOJSKA POLSKIEGO

Jerzy Bertrandt, Anna Kłos
Health Problems of Civilization. 2016; 10(3): 71-74
Data publikacji online: 2016-09-22
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2016.61361
POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe