eISSN: 2354-0265
ISSN: 2353-6942
Health Problems of Civilization Physical activity: diseases and issues recognized by the WHO
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
 
MEiN
20
INDEX COPERNICUS
100

GOOGLE H5
7

POKAŻ ARTYKUŁY
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.09

Journal Citation Indicator
 
NOWE Wskazówki dla Autorów!
4/2016
vol. 10
 
 

 
Artykuł oryginalny

OCENA GĘSTOŚCI MINERALNEJ KOŚCI STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Jerzy Bertrandt, Anna Kłos, Wanda Stankiewicz, Anna Pańczuk
Health Problems of Civilization. 2016; 10(4): 7-13
Data publikacji online: 2016-12-13
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2016.63566
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA GRUP SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH
Artykuł oryginalny

KIERUNEK KSZTAŁCENIA JAKO CZYNNIK WARUNKUJĄCY AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ, WSKAŹNIK BMI I SAMOOCENĘ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ STUDENTÓW Z PAŃSTW WYSZEHRADZKICH

Ján Junger, Ewelina Niźnikowska, Barbara Bergier, Karel Frömel, Ferdinand Salonna, Pongrác Ács, Józef Bergier
Health Problems of Civilization. 2016; 10(4): 14-25
Data publikacji online: 2016-12-13
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2016.63567
Artykuł oryginalny

MIEJSCA POCHODZENIA I ZAMIESZKANIA A POZIOM AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ STUDENTÓW I STUDENTEK UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W TARNOPOLU NA UKRAINIE

Dariya Kozak, Mykhaylo Korda, Józef Bergier
Health Problems of Civilization. 2016; 10(4): 26-30
Data publikacji online: 2016-12-13
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2016.63568
Artykuł oryginalny

CZAS WOLNY STUDENTÓW CZYNNIKIEM WARUNKUJĄCYM AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ NA PRZYKŁADZIE UCZELNI Z PAŃSTW WYSZEHRADZKICH

Pongrác Ács, Barbara Bergier, Józef Bergier, Ewelina Niźnikowska, Ján Junger, Ferdinand Salonna
Health Problems of Civilization. 2016; 10(4): 31-41
Data publikacji online: 2016-12-13
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2016.63569
RÓŻNE
Artykuł oryginalny

WYBRANE ELEMENTY STYLU ŻYCIA A POZIOM NIESWOISTYCH BÓLÓW KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO OSÓB W WIEKU 20-35 LAT

Elżbieta Rutkowska, Ireneusz Hałas
Health Problems of Civilization. 2016; 10(4): 42-46
Data publikacji online: 2016-12-13
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2016.63570
Artykuł oryginalny

ZMIENNOŚĆ MORFOLOGII LĘDŹWIOWEGO KANAŁU KRĘGOWEGO W CHOROBIE ZWYRODNIENIOWEJ KRĄŻKA

Gustaw Wójcik, Agata Pocztarska
Health Problems of Civilization. 2016; 10(4): 47-53
Data publikacji online: 2016-12-13
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2016.63571
Artykuł oryginalny

IZOBOLOGRAFICZNE OSZACOWANIE INTERAKCJI POMIĘDZY RETIGABINĄ A FENYTOINĄ W MYSIM MODELU DRGAWEK WYWOŁYWANYCH MAKSYMALNYM WSTRZĄSEM ELEKTRYCZNYM I TEŚCIE KOMINA

Dorota Żółkowska, Mirosław Zagaja, Barbara Miziak, Maria W. Kondrat-Wróbel, Katarzyna Załuska, Magdalena Florek-Łuszczki, Monika Szpringer, Bartłomiej Drop, Marek Zadrożniak, Stanisław J. Czuczwar, Jarogniew J. Łuszczki
Health Problems of Civilization. 2016; 10(4): 54-59
Data publikacji online: 2016-12-13
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2016.63572
Artykuł oryginalny

OCENA HOMEOSTAZY WAPNIOWEJ U PACJENTÓW LECZONYCH NA PRZEWLEKŁĄ OBTURACYJNĄ CHOROBĘ PŁUC W UNIWERSYTECKIM SZPITALU W TARNOPOLU

Oleksandr Oliynyk, Maksym Doroshenko, Anna Ślifirczyk
Health Problems of Civilization. 2016; 10(4): 60-64
Data publikacji online: 2016-12-13
 
DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2016.63573
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.