eISSN: 2354-0265
ISSN: 2353-6942
Health Problems of Civilization Physical activity: diseases and issues recognised by the WHO
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac PRENUMERATA (dotyczy tylko wersji papierowej)

Prenumerata roczna (4 numery): 80 PLN brutto
Prenumerata półroczna (2 numery): 40 PLN brutto
Cena 1 egzemplarza: 20 PLN brutto


Płatności powinny zostać przesłane na:

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
ul. Sidorska 95/97
21–500 Biała Podlaska
Santander Bank Polska S.A., 45 1500 1331 1213 3001 7949 0000

z adnotacją: PRENUMERATA Health Problems of Civilization


Zamówienie powinno być przesłane na:

Redakcja czasopisma naukowego Health Problems of Civilization
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
ul. Sidorska 95/97
21-500 Biała Podlaska
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe