eISSN: 2354-0265
ISSN: 2353-6942
Health Problems of Civilization Physical activity: diseases and issues recognized by the WHO
Bieżący numer Archiwum Online first O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online

PRENUMERATA (dotyczy tylko wersji papierowej)

Prenumerata roczna (4 numery): 120 PLN brutto
Prenumerata półroczna (2 numery): 60 PLN brutto
Cena 1 egzemplarza: 30 PLN bruttoPłatności powinny zostać przesłane na:

Akademia Bialska im. Jana Pawła II

ul. Sidorska 95/97

21-500 Biała Podlaska

Santander Bank Polska S.A., 45 1500 1331 1213 3001 7949 0000


z adnotacją: PRENUMERATA “Health Problems of Civilization”Zamówienie powinno być przesłane na:

Redakcja czasopisma naukowego ”Health Problems of Civilization”

Akademia Bialska im. Jana Pawła II

ul. Sidorska 95/97

21-500 Biała Podlaska

a.maksymiuk@akademiabialska.pl


© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.