en ENGLISH
eISSN: 2300 - 8660
ISSN: 0031-3939
Pediatria Polska - Polish Journal of Paediatrics
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
SCImago Journal & Country Rank

 
MEiN
100
INDEX COPERNICUS
120.68

GOOGLE H5
5

POKAŻ ARTYKUŁY
CiteScore 2021
0.3
 


Organ Polskiego Towarzystwa PediatrycznegoOpen access journal without publication fees
5/2017
vol. 92
 
 

 
Artykuł przeglądowy

Lecznicze zastosowanie mieszanek mlekozastępczych w alergii na białka mleka krowiego oraz alergii wielopokarmowej w wieku rozwojowym

Maciej Kaczmarski
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 475-484
Data publikacji online: 2018-03-07
Artykuł oryginalny

Implementation of mandatory vaccinations against diphtheria, tetanus and pertussis in preterm infants as part of the Polish Immunization Programme

Hanna Czajka, Ryszard Lauterbach, Dorota Pawlik, Renata Radziszewska
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 485-493
Data publikacji online: 2018-03-07
Artykuł oryginalny

Ocena rekonstytucji immunologicznej w kontekście podejmowania decyzji o wznowieniu szczepień ochronnych u dzieci i młodych dorosłych po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych: analiza codziennej praktyki klinicznej

Anna Urbańczyk, Ewelina Pukownik, Elżbieta Grześk, Piotr Księżniakiewicz, Anna Dąbrowska, Krzysztof Czyżewski, Robert Dębski, Jan Styczyński, Sylwia Kołtan
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 494-501
Data publikacji online: 2018-03-07
Artykuł oryginalny

Wymiary ciała noworodków urodzonych na Mazowszu w jednym ośrodku w latach 2011-2015

Andrzej Wiśniewski, Beata Pawlus, Katarzyna Milde, Paweł Kubik
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 502-512
Data publikacji online: 2018-03-07
Artykuł oryginalny

Tinnitus among children – Our experiences in a tertiary care teaching hospital of eastern India

Santosh Kumar Swain, Ishwar Chandra Behera, Mahesh Chandra Sahu
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 513-517
Data publikacji online: 2018-03-07
Artykuł oryginalny

Przekazywanie pacjentów leczonych w dzieciństwie z powodu chorób nowotworowych do systemu opieki dla dorosłych

Maryna Krawczuk-Rybak, Agnieszka Paszkowska
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 518-524
Data publikacji online: 2018-03-07
Artykuł oryginalny

Próba wykorzystania ,,Małego Międzynarodowego Kwestionariusza Neuropsychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży (MINI Kid)" w celu oceny częstości występowania zaburzeń psychicznych u pacjentów oddziałów dziecięcych

Katarzyna Kowol-Trela, Magorzata Barć-Czarnecka, Katarzyna Ziora, Piotr Gorczyca
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 538-547
Data publikacji online: 2018-03-07
Artykuł oryginalny

Definitive surgery for Hirschsprung's disease under 4 months of age is associated with long-term complications: A cohort study

Patrycja Sosnowska, Michał Błaszczyński, Sebastian Moryciński, Przemysław Mańkowski
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 548-552
Data publikacji online: 2018-03-07
Artykuł oryginalny

Zachowania sedentarne a nieswoiste dolegliwości psychosomatyczne młodzieży szkolnej

Dorota Kleszczewska, Agnieszka Małkowska-Szkutnik, Hanna Nałęcz, Joanna Mazur
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 553-560
Data publikacji online: 2018-03-07
Artykuł oryginalny

Zaburzenia neurologiczne u dzieci wertykalnie zakażonych HIV

Urszula Coupland, Magdalena Marczyńska
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 561-566
Data publikacji online: 2018-03-07
Artykuł przeglądowy

Co nowego w cholestazie - część 3. Wrodzone zaburzenia syntezy kwasów żółciowych

Patryk Lipiński, Piotr Socha, Irena Jankowska
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 567-574
Data publikacji online: 2018-03-07
Artykuł przeglądowy

Łagodna nawracająca cholestaza wewnątrzwątrobowa

Patryk Lipiński, Joanna Pawłowska, Irena Jankowska
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 575-578
Data publikacji online: 2018-03-07
Artykuł przeglądowy

Urazy głowy u dzieci - aktualne algorytmy diagnostyczno-lecznicze

Paulina Urban, Piotr Chądzyński, Kamila Saramak, Sergiusz Jóźwiak
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 579-587
Data publikacji online: 2018-03-07
Artykuł przeglądowy

Zastosowanie metody wypłukiwania gazów w diagnostyce czynnościowej płuc u dzieci

Maria Wawszczak, Joanna Peradzyńska
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 588-593
Data publikacji online: 2018-03-07
Artykuł przeglądowy

Mikroenkapsulacja probiotyków

Maciej Kołodziej, Jan Łukasik, Hanna Szajewska
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 594-601
Data publikacji online: 2018-03-07
Artykuł przeglądowy

ReKOMendacje PostępowAnia w mukowiScydozie (cystic fibrosis; CF) dla lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej - KOMPAS CF - część 2*

Dorota Sands, Katarzyna Walicka-Serzysko, Zbigniew Doniec, Agnieszka Mastalerz-Migas, Halina Batura-Gabryel, Władysław Pierzchała
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 602-614
Data publikacji online: 2018-03-07
Opis przypadku

Wstępne doświadczenia w zastosowaniu biodegradowalnych stentów oskrzelowych u dzieci – opis przypadku

Andrzej Zając, Mirosław Krysta, Przemysław Tomasik, Wojciech Górecki
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 615-618
Data publikacji online: 2018-03-07
Opis przypadku

Acrofacial dysostosis suggesting Nager syndrome in newborn – Diagnostic and therapeutic difficulties

Anna Katarzyna Loroch, Joanna Maria Kaik, Krzysztof Dawid Piersiala, Hedda Kloster Hjellbakk, Marta Szymankiewicz, Janusz Gadzinowski, Renata Glazar, Dawid Szpecht
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 619-622
Data publikacji online: 2018-03-07
Opis przypadku

Neonatal duodenal obstruction due to a preduodenal portal vein associated with intestinal malrotation: A case report

Hechmi Ben Hamouda, Radhia Hadj Salem, Hatem Rabeh, Ilhem Ben Amor, Samia Belhassen, Hahib Soua, Abdellatif Nouri, Khaled Ben Rhouma, Hassine Hamza, Bahri Mahjoub, Mohamed Tahar Sfar
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 623-626
Data publikacji online: 2018-03-07
Opis przypadku

Mid cavity complete transverse vaginal septum: Ultrasound diagnoses and management

Ahmed Samy El-Agwany
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 627-630
Data publikacji online: 2018-03-07
Opis przypadku

Cutaneous manifestation in the vulvar area as an early symptom of Crohn's disease in an 11-year old girl – Beneficial effects of exclusive enteral nutrition

Katarzyna Akutko, Wojciech Baran, Zdzisław Woźniak, Barbara Iwańczak
PEDIATRIA POLSKA (92) 2017 631-635
Data publikacji online: 2018-03-07
Opis przypadku

Dziedziczne zapalenie trzustki u 5-letniej dziewczynki - opis przypadku

Barbara Iwańczak, Tomasz Jarmoliński, Katarzyna Akutko, Dorota Lisowska-Mikołajków
PEDIATRIA POLSKA (92) 2017 636-639
Data publikacji online: 2018-03-07
Opis przypadku

Torbiele pajęczynówki u noworodków - opis 4 przypadków

Dorota Lisowska-Mikołajków, Agata Mikołajków, Jędrzej Reczuch, Barbara Królak-Olejnik
PEDIATRIA POLSKA (92) 2017 640-648
Data publikacji online: 2018-03-07
Opis przypadku

Odwrócony uchyłek Meckla u wcześniaka powodujący przejściową niedrożność jelita

Andrzej Zając, Dorota Pawlik, Renata Radziszewska, Lorenc Katarzyna, Wojciech Szczepański, Przemysław Tomasik, Wojciech Górecki, Ryszard Lauterbach
PEDIATRIA POLSKA (92) 2017 649-652
Data publikacji online: 2018-03-07
Opis przypadku

Choroba Fabry'ego u członków jednej rodziny - trudności diagnostyczne związane z polimorfizmem genowym

Joanna Bielak, Elżbieta Czyżyk, Agnieszka Ługowska, Anna Tylki-Szymańska
PEDIATRIA POLSKA (92) 2017 653-657
Data publikacji online: 2018-03-07
List do Redakcji

Deficyt SCYL1 nowo rozpoznaną przyczyną cholestazy niemowlęcej

Patryk Lipiński, Piotr Socha
PEDIATRIA POLSKA (92) 2017 667
Data publikacji online: 2018-03-07