en ENGLISH
eISSN: 2300 - 8660
ISSN: 0031-3939
Pediatria Polska - Polish Journal of Paediatrics
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
SCImago Journal & Country Rank

 
MEiN
100
INDEX COPERNICUS
120.68

GOOGLE H5
5

POKAŻ ARTYKUŁY
CiteScore 2021
0.3
 


Organ Polskiego Towarzystwa PediatrycznegoOpen access journal without publication fees
6/2017
vol. 92
 
 

 
Artykuł przeglądowy

Świąd skóry w przebiegu cholestatycznych chorób wątroby - aktualny stan wiedzy

Patryk Lipiński, Andrzej Osiecki, Magdalena Naorniakowska, Dorota Gliwicz, Irena Jankowska
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 669-674
Data publikacji online: 2018-03-07
Artykuł oryginalny

Ocena zaburzeń w układzie kostnym u dzieci z nerwiakowłókniakowatością typu 1

Anna Hagner, Agata Marjańska, Magdalena Dziedzic, Agnieszka Jatczak-Gaca, Jan Styczyński, Bartosz Romańczuk, Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Mariusz Wysocki
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 675-680
Data publikacji online: 2018-03-07
Artykuł oryginalny

Rola torakoskopii w diagnostyce gruźlicy opłucnej

Michal Jerzy Pasierbek, Wojciech Korlacki, Andrzej Grabowski, Maciej Ilewicz, Roksana Putorak, Filip Achtelik
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 681-686
Data publikacji online: 2018-03-07
Artykuł oryginalny

Chłonkotok piersiowy jako powikłanie operacyjnego leczenia wrodzonej atrezji przełyku i wrodzonej przepukliny przeponowej

Marek Wolski, Aleksandra Jasińska, Michał Gogolewski, Andrzej Kamiński
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 687-691
Data publikacji online: 2018-03-07
Artykuł oryginalny

Analiza zmian chorobowych przydatków u dziewczynek leczonych operacyjnie

Magdalena Kajdos, Łukasz Janas, Kinga Zimna, Marian Szpakowski, Jacek R. Wilczyński, Dorota Kolasa-Zwierzchowska, Tomasz Stetkiewicz, Marek Nowak
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 692-698
Data publikacji online: 2018-03-07
Artykuł oryginalny

Antybiotykoterapia u dzieci – wiedza i postępowanie rodziców

Leszek Szenborn, Patryk Maciąga, Anna Dul, Katarzyna Bortnowska, Jolanta Jasonek
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 699-704
Data publikacji online: 2018-03-07
Artykuł oryginalny

Impact on performance of hearing screening program through prevalence and diagnostic age evaluation in elementary school students in north-eastern city of Iran, Mashhad

Saeedeh TarvijEslami, Hossain Nassirian, Seyedehsara Bayesh
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 705-710
Data publikacji online: 2018-03-07
Artykuł oryginalny

Neonatal hearing screening: Our experiences at a tertiary care teaching hospital of eastern India

Santosh Kumar Swain, Alok Das, Mahesh Chandra Sahu, Ratan Das
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 711-715
Data publikacji online: 2018-03-07
Artykuł przeglądowy

Wodorowe testy oddechowe - metodyka, znaczenie w diagnostyce gastroenterologicznej

Magdalena Trzepizur, Joanna Kudzin, Ewa Toporowska-Kowalska
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 717-726
Data publikacji online: 2018-03-07
Artykuł przeglądowy

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na układ oddechowy dzieci - przegląd dotychczasowych badań

Jadwiga Biela-Mazur, Kamila Woźniak, Zbigniew Doniec
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 727-732
Data publikacji online: 2018-03-07
Artykuł przeglądowy

Zaburzenie polegające na ograniczaniu/unikaniu przyjmowania pokarmów - rozważania w świetle wyników badań

Beata Ziółkowska
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 733-738
Data publikacji online: 2018-03-07
Artykuł przeglądowy

Nieswoista choroba zapalna jelit o wczesnym i bardzo wczesnym początku

Urszula Daniluk, Jarosław Kierkuś, Dariusz Lebensztejn
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 739-744
Data publikacji online: 2018-03-07
Artykuł przeglądowy

Metabolizm bilirubiny i jego znaczenie w patogenezie zespołów Rotora oraz Dubina i Johnsona - aktualny stan wiedzy

Patryk Lipiński, Sabina Więcek, Irena Jankowska
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 745-747
Data publikacji online: 2018-03-07
Artykuł przeglądowy

Oderwanie przyczepu piszczelowego więzadła krzyżowego – rzadkie i ważne zagadnienie

Marek Tramś, Magdalena Wlazło, Ewa Tramś, Justyna Pietrzyk
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 748-752
Data publikacji online: 2018-03-07
Artykuł przeglądowy

Masturbacja u dzieci przedszkolnych - komu i jak pomaga?

Anna Gulczyńska
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 753-757
Data publikacji online: 2018-03-07
Opis przypadku

Zespół Berdona oraz zespół suszonej śliwki i ich współistnienie - analiza przypadków

Kamila Płachno, Mikołaj Spodaryk, Julita Pabisek-Miernik, Justyna Laskowska, Michał Wolnicki, Elżbieta Gabrowska, Anna Grela
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 764-769
Data publikacji online: 2018-03-07
Opis przypadku

Trudności w ustaleniu etiologii zmian płucnych u 15-letniej dziewczynki z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego

Anna Góra, Katarzyna Bąk-Drabik, Jolanta Porębska, Franciszek Halkiewicz, Katarzyna Ziora, Edyta Machura
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 770-777
Data publikacji online: 2018-03-07
Opis przypadku

A case of cowpox virus infection in a 15-year-old boy and literature overview

Katarzyna Wiącek, Justyna Cwynar, Dominik Bursa, Andrzej Horban, Grzegorz Telega, Artur Mazur
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 778-780
Data publikacji online: 2018-03-07
Opis przypadku

Alström syndrome: A case report of the Polish family and a brief review of the differential diagnosis

Katarzyna Wicher, Tomasz Bajon, Anna Wawrocka, Anna Skorczyk-Werner, Marek Niedziela, Maciej Robert Krawczynski
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 781-785
Data publikacji online: 2018-03-07
Opis przypadku

Preoperative Wilms tumor rupture: Controversial diagnosis. Case report

Wojciech Apoznański, Dariusz Patkowski, Marcin Polok, Elżbieta Kamińska, Tomasz Szydełko, Krystyna Sawicz-Birkowska
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 786-788
Data publikacji online: 2018-03-07
Opis przypadku

Witamina K w cholestazie w świetle aktualnych wytycznych - opis przypadku

Patryk Lipiński, Agata Pleskaczyńska, Irena Jankowska, Anna Dobrzańska
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 789-792
Data publikacji online: 2018-03-07
Opis przypadku

One heart, two lungs... and two stomachs? An interesting case of a gastric duplication in a 15-year-old patient

Anna Simoniuksztis, Piotr Nogal, Patrycja Sosnowska, Przemysław Mańkowski
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 793-795
Data publikacji online: 2018-03-07

Znaczenie komunikacji lekarza z pacjentem dla postępowania terapeutycznego w czasie trwania ciąży i po urodzeniu dziecka. Analiza przypadku oraz obecnego stanu prawnego

Krzysztof Szmyd, Olgierd Pankiewicz, Robert Śmigiel, Jadwiga Węcławek-Tompol, Barbara Królak-Olejnik
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 796-801
Data publikacji online: 2018-03-07

Dr med. Kazimierz Bartkowiak (1921-2007) Wspomnienie w 10. rocznicę śmierci

Marian Krawczyński
PEDIATRIA POLSKA 92 (2017) 802-803
Data publikacji online: 2018-03-07