eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
MNiSW
20
INDEX COPERNICUS
65.41

Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
 
1/2008
 
 

 

Ocena przydatności testu na krew utajoną w kale w opiece profilaktyczno-diagnostycznej członków rodzin z dziedzicznym niepolipowatym rakiem jelita grubego (hnpcc)

Zbigniew Banaszkiewicz, Krzysztof Tojek, Paweł Jarmocik, Jan Lubinski, Arkadiusz Jawień
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2008; 1: 1–4

Oczekiwania pacjentów hospitalizowanych na oddziałach zabiegowych wobec personelu pielęgniarskiego

Wojciech Kapała, Sławomir Chudziński, Stefan Hyrcza
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2008; 1: 12–18

Maski chorób naczyniowych źródłem poważnych pomyłek diagnostycznych i leczniczych

Anna Spannbauer, Joanna Danek, Ewa Niżnik, Katarzyna Zając, Beata Białko, Stefan Hyrcza, Andrzej Cencora
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2008; 1: 19–20

Pielęgnowanie chorego z urostomią

Krystyna Pikor
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2008; 1: 21–25

Polskie Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomią

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2008; 1: 26-27

Statut Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2008; 1: 30-33

Deklaracja członkowska

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2008; 1: 34

Indeks prac opublikowanych w 2007 r.

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2008; 1: 35

Indeks prac autorów opublikowanych w 2007 r.

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2008; 1: 37
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe