eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
MEiN
5
INDEX COPERNICUS
89.47

GOOGLE H5
5

POKAŻ ARTYKUŁY
 
Oficjalne Czasopismo Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego


Od 1 lipca 2018 r. opłata za publikację artykułu wynosi:
- 300 zł, jeżeli pierwszy autor jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego,
- 400 zł dla autorów niebędących członkami Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.
1/2007
vol. 15
 
 

 
Artykuł oryginalny

Poziom wiedzy pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc na temat wpływu nikotynizmu na rozwój choroby. Wyniki wstępne

Iwona Malinowska-Lipień, Grażyna Starzec, Teresa Gabryś, Tomasz Brzostek, Ewa Kawalec, Agata Reczek, Anna Gawor
Artykuł przeglądowy

Model opieki pielęgniarskiej nad chorym poddanym angiografii tętnic wieńcowych

Agata Reczek, Tomasz Brzostek, Teresa Gabryś, Iwona Malinowska-Lipień, Ewa Kawalec, Anna Gawor

Zdrowie i bezpieczeństwo pielęgniarek w miejscu pracy

Oficjalne Stanowisko Międzynarodowej Rad Pielęgniarek
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe