eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Przegląd Dermatologiczny/Dermatology Review
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Zeszyty specjalne Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
1/2012
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Ziarniniak obrączkowaty – różnorodność obrazu klinicznego i możliwości terapeutyczne

Grażyna Chodorowska

Przegl Dermatol 2012, 99, 68–74
Ziarniniak obrączkowaty jest przewlekłą chorobą skóry o nadal nieznanej etiopatogenezie. Różne czynniki są brane pod uwagę jako możliwa przyczyna, w tym miejscowe urazy, ukąszenia owadów, szczepienia przeciwwirusowe, infekcje wirusowe i bakteryjne, ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe, współistniejące choroby immunologiczne i nowotworowe. Szczególnie kontrowersyjny jest możliwy związek z cukrzycą, niewystarczająco potwierdzony. Dotychczasowe dane wskazują, że w rozwój choroby zaangażowana jest odpowiedź immunologiczna typu późnego i/lub krążące kompleksy immunologiczne. Obraz kliniczny ziarniniaka obrączkowatego jest dość zróżnicowany i może powodować trudności diagnostyczne. Oprócz czterech głównych postaci choroby (ograniczona, uogólniona, podskórna i perforująca) możliwe są także inne, znacznie rzadsze warianty kliniczne. Przebieg ziarniniaka obrączkowatego nie jest łatwy do przewidzenia, stosunkowo często obserwuje się skłonność do samoistnego ustępowania. Znanych jest wiele metod leczenia miejscowego i ogólnego, których skuteczność nie zawsze bywa zadowalająca.

Granuloma annulare is a chronic skin disease of unclear aetiopathology. Various triggering factors are taken into consideration, including trauma, insect bites, antiviral vaccinations, viral and bacterial infections, UV exposure, coexisting immunological diseases or malignancies. The possible association with diabetes mellitus remains controversial and is considered insufficiently documented. Many data indicate that the delayed-type immunological response is involved in development of the disease, as well as the circulating immune complexes. Clinical presentation has many morphological variants and may cause diagnostic difficulties. Apart from 4 main forms (localized, generalized, subcutaneous and perforating), other clinical types can also be observed. The disease course is unpredictable, with a marked tendency for spontaneous resolution of skin lesions. There are many therapeutic options, both local and systemic, with a wide range of efficacy reported.
słowa kluczowe:

ziarniniak obrączkowaty, postacie kliniczne, leczenie

© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe