eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
IMPACT FACTOR
0.4
MNiSW
100
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.11

Journal Citation Indicator
 
NOWE Wskazówki dla Autorów!
2/2023
vol. 39
 
 

 
Artykuł oryginalny

Monitorowanie stanu zapalnego u pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem niedrobnokomórkowym płuc i rakiem jelita grubego z wykorzystaniem oceny poziomu białka C-reaktywnego, prokalcytoniny i gelsoliny osoczowej we krwi

Tomasz Wollny, Łukasz Suprewicz, Jolanta Smok-Kalwat, Grażyna Antczak, Ewelina Piktel, Stanisław Góźdź, Bonita Durnaś, Robert Bucki
Medical Studies/Studia Medyczne 2023; 39 (2): 103–113
Data publikacji online: 2023-06-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2023.129100
Artykuł oryginalny

Korelacje miR-1290 i miR-191-5p z parametrami laboratoryjnymi jako przydany test do różnicowania raka trzustki i przewlekłego zapalenia trzustki: badanie wstępne

Małgorzata Guz, Agnieszka Mądro, Marek Cybulski, Witold Jeleniewicz, Joanna Kozicka, Jacek Kurzepa
Medical Studies/Studia Medyczne 2023; 39 (2): 114–121
Data publikacji online: 2023-06-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2023.129039
Artykuł oryginalny

Wybrane determinanty warunkujące funkcjonowanie pacjentów objętych programem Kompleksowego Leczenia Ran Przewlekłych. Badanie pilotażowe

Kamila Pytlak, Aneta Lesiak, Paulina Szymańska, Krzysztof Jakubowski, Dariusz Bazaliński
Medical Studies/Studia Medyczne 2023; 39 (2): 122–131
Data publikacji online: 2023-06-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2023.129060
Artykuł oryginalny

Monitorowanie zmian krzywizn kręgosłupa u dzieci z zaburzeniami postawy ciała

Arkadiusz Żurawski, Zbigniew Śliwiński, Grażyna Nowak-Starz, Wojciech Piotr Kiebzak
Medical Studies/Studia Medyczne 2023; 39 (2): 132–139
Data publikacji online: 2023-06-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2023.129046
Artykuł oryginalny

Korelacja duszności z parametrami echokardiograficznymi podczas leczenia ostrej niewydolności serca

Kamil Bugała, Leszek Drabik, Anna Niekurzak, Justyna Tyfel-Paluszek, Wojciech Płazak
Medical Studies/Studia Medyczne 2023; 39 (2): 140–147
Data publikacji online: 2023-06-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2023.129042
Artykuł oryginalny

Zaburzenia krzepnięcia jako czynnik prognostyczny niewydolności nerek u pacjentów z niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową

Paula Połaska, Ilona Kowalik, Katarzyna Kozar-Kamińska, Elżbieta Górska, Urszula Demkow, Przemysław Leszek, Piotr Rozentryt, Tomasz Zieliński, Anna Drohomirecka, Tomasz Rywik
Medical Studies/Studia Medyczne 2023; 39 (2): 148–158
Data publikacji online: 2023-06-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2023.129035
Artykuł oryginalny

Wtórna profilaktyka powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków – praktyka kliniczna w odniesieniu do wytycznych

Bernadetta Bielecka, Iwona Gorczyca-Głowacka, Agnieszka Ciba-Stemplewska, Beata Wożakowska-Kapłon
Medical Studies/Studia Medyczne 2023; 39 (2): 159–171
Data publikacji online: 2023-06-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2023.129051
Artykuł oryginalny

Porównanie gęstości i zawartości mineralnej kości oraz składu tkanek miękkich pomiędzy siatkarzami i nieaktywnymi fizycznie mężczyznami

Agnieszka Bejer, Wojciech Brzuszek, Mateusz Mucha, Maciej Nowak, Kamil Pietryka, Magdalena Rogoża, Artur Szul, Natalia Wołoszyn
Medical Studies/Studia Medyczne 2023; 39 (2): 172–181
Data publikacji online: 2023-06-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2023.129023
Artykuł oryginalny

Zależność między wielochorobowością a czynnikami socjodemograficznymi, objawami depresji i stylem życia u dorosłych w średnim wieku

Martyna Głuszek-Osuch, Elżbieta Cieśla, Edyta Suliga
Medical Sciences/Studia Medyczne 2023; 39 (2): 182–191
Data publikacji online: 2023-06-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2023.129047
Artykuł przeglądowy

Wpływ odruchowego pełzania w terapii Vojty na kontrolę lokomocji i postawy

Sun-Young Ha, Wojciech Kiebzak, Yun-Hee Sung
Medical Studies/Studia Medyczne 2023; 39 (2): 192–197
Data publikacji online: 2023-06-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2023.129062
Artykuł przeglądowy

Autonomia jako podstawowy wyznacznik jakości życia w chorobach narządu ruchu

Bożena Gulla, Krystyna Golonka, Julian Dutka, Agnieszka Bandura, Zofia Bernasik-Smagała
Medical Studies/Studia Medyczne 2023; 39 (2): 198–205
Data publikacji online: 2023-06-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2023.129029
Artykuł przeglądowy

Robotyczna radykalna przezbrzuszna trachelektomia we wczesnym stopniu zaawansowania raka szyjki macicy przy użyciu podciśnieniowego manipulatora dopochwowego – praca przeglądowa na podstawie przypadku

Magdalena Bizoń, Maciej Olszewski, Robert Balawender, Krzysztof Mawlichanów, Radovan Pilka
Medical Studies/Studia Medyczne 2023; 39 (2): 206–214
Data publikacji online: 2023-06-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2023.129049
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.