eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
IMPACT FACTOR
0.4
MNiSW
100
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.11

Journal Citation Indicator
 
NOWE Wskazówki dla Autorów!
4/2017
vol. 33
 
 

 
Artykuł oryginalny

Ocena stężenia homocysteiny w surowicy i jego zależności od wskaźnika intima-media tętnicy szyjnej u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek

Deepak Jain, Hari Krishan Aggarwal, Shivraj Goyal, Jyotsana Sen, Shashi Seth
Medical Studies/Studia Medyczne 2017; 33 (4): 247–253
Data publikacji online: 2017-12-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2017.72476
Artykuł oryginalny

Brak wpływu podskórnej iniekcji heparyny drobnocząsteczkowej na funkcję tarczycy po 6 lub 24 godzinach od podania

Abbas Ali Mansour, Hayder Qassim Kadim
Medical Studies/Studia Medyczne 2017; 33 (4): 254–258
Data publikacji online: 2017-12-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2017.72477
Artykuł oryginalny

Ocena skuteczności terapeutycznej klindamycyny u hospitalizowanych chorych na różę

José Maria Pereira de Godoy, André Luís Cozetto de Oliveira, Maria de Fátima Guerreiro Godoy
Medical Studies/Studia Medyczne 2017; 33 (4): 259–261
Data publikacji online: 2017-12-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2017.72478
Artykuł oryginalny

Trendy zachorowalności na inwazyjnego i przedinwazyjnego raka piersi u kobiet w Polsce w latach 1999–2014

Paweł Macek, Dana Hashim, Marta Mańczuk, Ewa Błaszkiewicz, Barbara Sosnowska-Pasiarska, Małgorzata Biskup, Halina Król, Jolanta Smok-Kalwat, Stanisław Góźdź
Medical Studies/Studia Medyczne 2017; 33 (4): 270–278
Data publikacji online: 2017-12-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2017.72480
Artykuł oryginalny

Czynniki ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych u czynnych zawodowo ratowników medycznych

Dorota Rębak, Edyta Suliga, Martyna Głuszek-Osuch, Stanisław Głuszek
Medical Studies/Studia Medyczne 2017; 33 (4): 279–289
Data publikacji online: 2017-12-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2017.72481
Artykuł oryginalny

Zmiany masy ciała w trakcie terapii odchudzającej – dwuletnie badanie prospektywne

Katarzyna Krekora-Wollny, Edyta Suliga
Medical Studies/Studia Medyczne 2017; 33 (4): 290–294
Data publikacji online: 2017-12-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2017.72482
Artykuł oryginalny

Częstość występowania powikłanej postaci ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego – jednoośrodkowe badanie retrospektywne

Aneta Piotrowska, Sławomir Osman, Przemysław K. Wolak
Medical Studies/Studia Medyczne 2017; 33 (4): 295–299
Data publikacji online: 2017-12-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2017.72500
Opis przypadku

Czy alergia może mieć wpływ na przebieg boreliozy? Opis przypadku

Małgorzata A. Czarny-Działak, Jarosław Chmielewski, Martyna Głuszek-Osuch, Anna Słuszniak
Medical Studies/Studia Medyczne 2017; 33 (4): 300–303
Data publikacji online: 2017-12-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2017.72483
Artykuł przeglądowy

Rak gruczołowo-torbielowaty piersi

Monika Olszewska, Stanisław Głuszek
Medical Studies/Studia Medyczne 2017; 33 (4): 304–307
Data publikacji online: 2017-12-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2017.72484
Artykuł przeglądowy

Mechanizmy kancerogenezy w raku odbytnicy

Monika Kozłowska-Geller
Medical Studies/Studia Medyczne 2017; 33 (4): 308–315
Data publikacji online: 2017-12-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2017.72485
Artykuł przeglądowy

Zaburzenia kardiologiczne o podłożu psychosomatycznym

Ada Bielejewska, Arkadiusz Bociek, Rafał Ślusarczyk, Marcin Sadowski
Medical Studies/Studia Medyczne 2017; 33 (4): 316–320
Data publikacji online: 2017-12-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2017.72486
Artykuł przeglądowy

Dylemat chirurga: czy ratować pacjenta za wszelką cenę?

Kamila Kocańda, Stanisław Głuszek
Medical Studies/Studia Medyczne 2017; 33 (4): 321–324
Data publikacji online: 2017-12-31
 
DOI : https://doi.org/10.5114/ms.2017.72487
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.