eISSN: 2300-6722
ISSN: 1899-1874
Medical Studies/Studia Medyczne
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
IMPACT FACTOR
0.4
MNiSW
100
Indexed in:
ESCI

Web of Science
Clarivate Analytics
JCI
0.11

Journal Citation Indicator
 
NOWE Wskazówki dla Autorów!
4/2023
vol. 39
 
 

 
Artykuł oryginalny

Wskazania do adrenalektomii laparoskopowej jako wyznacznik przebiegu okołooperacyjnego i pooperacyjnego: retrospektywne, jednoośrodkowe badanie kohortowe

Łukasz Niedziela, Emilia Niedziela, Mateusz Obarzanowski, Paweł Orłowski, Marcin Kosowski, Aldona Kowalska, Stanisław Góźdź, Jarosław Jaskulski
Medical Studies/Studia Medyczne 2023; 39 (4): 311-318
Data publikacji online: 2023-12-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2023.134081
Artykuł oryginalny

Krwotoczne powikłania tętniaków rzekomych tętnicy udowej spowodowanych zabiegami kardiologii inwazyjnej – badanie retrospektywne

Małgorzata Zachura, Marcin Sadowski, Magdalena Chrapek, Adam Wiewióra, Łukasz Zandecki, Marianna Janion, Jacek Kurzawski
Medical Studies/Studia Medyczne 2023; 39 (4): 319-326
Data publikacji online: 2023-12-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2023.134082
Artykuł oryginalny

Wpływ obrazu EKG oraz naczynia dozawałowego na 12-miesięczne rokowanie w ostrym zawale serca – analiza na podstawie Rejestru PL-ACS

Łukasz Piątek, Karolina Piątek, Michał Skrzypek, Mariusz Gąsior, Marianna Janion, Zbigniew Siudak, Marcin Sadowski
Medical Studies/Studia Medyczne 2023; 39 (4): 327-333
Data publikacji online: 2023-12-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2023.134083
Artykuł oryginalny

Zapalenie płuc związane z wentylacją mechaniczną u krytycznie chorych pacjentów w przebiegu krwawienia podpajęczynówkowego: badanie jednoośrodkowe

Michał P. Pluta, Mateusz N. Zachura, Sebastian Maślanka, Karolina Sztuba, Jolanta Mika, Katarzyna Marczyk, Łukasz J. Krzych
Medical Studies/Studia Medyczne 2023; 39 (4): 334-341
Data publikacji online: 2023-12-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2023.134084
Artykuł oryginalny

Grubość siatkówki u pacjentów z podwyższonym poziomem D-dimerów i interleukiny 6 w wyniku zakażenia SARS-CoV-2

Magdalena Kal, Michał Brzdęk, Mateusz Winiarczyk, Jerzy Mackiewicz, Dorota Kozieł, Dominik Odrobina, Dorota Zarębska-Michaluk
Medical Studies/Studia Medyczne 2023; 39 (4): 342-351
Data publikacji online: 2023-12-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2023.134085
Artykuł oryginalny

Mózgowe porażenie dziecięce – edukacja przedszkolna i szkolna z perspektywy społecznego modelu niepełnosprawności

Agata Michalska, Katarzyna Połatyńska, Justyna Pogorzelska, Marek Żak
Medical Studies/Studia Medyczne 2023; 39 (4); 352-358
Data publikacji online: 2023-12-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2023.134086
Artykuł oryginalny

Ciąża w bliźnie po cięciu cesarskim. Analiza terapii dopęcherzykowej w retrospektywnej kohorcie 35 pacjentek

Grzegorz Swiercz, Jakub Kabza, Katarzyna Zacharska, Marta Mlodawska, Jakub Młodawski
Medical Studies/Studia Medyczne 2023; 39 (4): 359-363
Data publikacji online: 2023-12-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2023.134087
Artykuł oryginalny

Ocena poziomu wybranych zdolności motorycznych i ich współzależności z wynikami testów pływackich u młodych pływaczek – badanie pilotażowe

Paulina Rogowska, Piotr Bujak, Ryszard Jarosław Zarzeczny
Medical Studies/Studia Medyczne 2023; 39 (4): 364-375
Data publikacji online: 2023-12-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2023.134088
Artykuł przeglądowy

Przetoka tętnicy wieńcowej – kluczowe zagadnienia dotyczące postępowania klinicznego i terapeutycznego. Kompleksowy przegląd piśmiennictwa

Łukasz Turek, Szymon Domagała, Marcin Sadowski, Marianna Janion
Medical Studies/Studia Medyczne 2023; 39 (4): 376-380
Data publikacji online: 2023-12-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2023.134090
Artykuł przeglądowy

Użyteczność indeksu rezerwy tlenowej (ORi) w praktyce klinicznej

Małgorzata Barud
Medical Studies/Studia Medyczne 2023; 39 (4): 381-388
Data publikacji online: 2023-12-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2023.134091
Artykuł przeglądowy

Własne obserwacje spontanicznego cherubizmu na przykładzie dwóch przypadków i przeglądu piśmiennictwa

Robert Brodowski, Paweł Pakla, Aleksander Myszka, Ewelina Czenczek-Lewandowska, Michał Bałuszyński, Bogumił Lewandowski
Medical Studies/Studia Medyczne 2023; 39 (4): 389-395
Data publikacji online: 2023-12-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2023.134092
Artykuł przeglądowy

Polimorfizmy genetyczne w patogenezie i przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna

Oliwia Gocel, Karolina Pendrasik, Weronika Frąk, Ewa Małecka-Wojciesko
Medical Studies/Studia Medyczne 2023; 39 (4): 396-404
Data publikacji online: 2023-12-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2023.134093
Artykuł przeglądowy

Samorząd lekarzy w zakresie ich odpowiedzialności zawodowej: aspekty ekonomiczne, zarządcze i prawne

Marlena Jolanta Piekut, Jolanta Agnieszka Pacian
Medical Studies/Studia Medyczne 2023; 39 (4): 405-413
Data publikacji online: 2023-12-30
 
DOI: https://doi.org/10.5114/ms.2023.134094
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.