eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
4/2018
vol. 31
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Częstość występowania laboratoryjnych markerów gamma-glutamylotransferazy i wskaźnika średniej objętości krwinki czerwonej u pacjentów uzależnionychod alkoholu

Lubomir Okruhlica
1
,
Zuzana Kamendy
1

1.
Centre for Treatment of Drug Dependencies, Bratislava, Slovak Republic
Alcohol Drug Addict 2018; 31 (4): 265-272
Data publikacji online: 2019/03/25
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
DSM-5/APA wskazuje trzy wrażliwe laboratoryjne markery intensywnego picia, które są przydatne przy diagnozowaniu zaburzeń związanych z używaniem alkoholu: wskaźnik średniej objętości krwinki czerwonej (MCV), gamma-glutamylotransferaza (GGT) i transferyna z niedoborem węglowodanów (CDT). Celem badania było ustalenie odsetka nieprawidłowych wartości łatwo dostępnych testów laboratoryjnych dla MCV i GGT wśród pacjentów uzależnionych od alkoholu w momencie przyjęcia do leczenia.

Materiał i metody
Badaniem objęto 543 pacjentów, których średnia wieku wynosiła 45 lat (SD ± 12,3 roku); 72% stanowili mężczyźni. Rozpoznanie kliniczne uzależnienia od alkoholu określano według kryteriów ICD-10/WHO.

Wyniki
Podwyższone wartości MCV wykryto u 44% pacjentów, a GGT u 50% z nich. Co najmniej jeden marker był zwiększony u 64% pacjentów.

Wnioski
Znaczny odsetek pacjentów uzależnionych od alkoholu miał prawidłowe wartości MCV i GGT w momencie przyjęcia do leczenia. Wyniki wskazują na istotną, ale tylko wspierającą rolę tych markerów laboratoryjnych w ocenie zaburzeń używania alkoholu. W rozpoznawaniu uzależnienia od alkoholu kluczową rolę odgrywa kliniczna ocena stanu pacjenta według aktualnych kryteriów diagnostycznych.Introduction
DSM-5/APA indicates three sensitive laboratory markers of heavy drinking useful in the diagnosis of alcohol use disorders: mean corpuscular volume (MCV), gamma-glutamyltransferase (GGT) and carbohydrate-deficient transferrin (CDT). The study aim was to identify the proportion of the occurrence of the abnormal values of the readily available laboratory tests for MCV and GGT among the patients with alcohol dependence at the time of their admission for treatment.

Material and methods
There were 543 patients included in the study, with average age 45 (SD ± 12.3) years, 72% were males. Clinical diagnosis of alcohol dependence was assessed according ICD-10/WHO criteria.

Results
Increased values of MCV were detected in 44% of patients and GGT in 50%. At least one marker was increased in 64% of the patients.

Conclusions
Significant proportion of patients with alcohol dependence had normal values of MCV and GGT at the time of treatment admission. The findings indicate the important, but only supportive role of these laboratory markers in the alcohol use disorders assessment. Clinical assessment of patient’s condition according to valid diagnostic criteria has a crucial role in the diagnosis of alcohol dependence.

słowa kluczowe:

wskaźnik średniej objętości krwinki czerwonej, gamma-glutamylotransferaza, badanie alkomatem, uzależnienie od alkoholu

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe