eISSN: 2081-2833
ISSN: 2081-0016
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
3/2011
vol. 3
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Czy możliwe jest leczenie opioidem bez wywoływania zaburzeń przewodu pokarmowego? Zastosowanie preparatu złożonego oksykodonu w połączeniu z naloksonem w świetle dowodów klinicznych

Tomasz Dzierżanowski
,
Aleksandra Ciałkowska-Rysz

Medycyna Paliatywna 2011; 3: 121–128
Data publikacji online: 2011/10/07
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Leczenie bólu nowotworowego ma na celu zapewnienie największej możliwej do uzyskania ulgi przy najmniejszej liczbie działań niepożądanych i zastosowaniu najdogodniejszej drogi podania leku. Stosowanie opioidów prowadzi często do wystąpienia uporczywych działań niepożądanych, spośród których najczęstszy problem w opiece paliatywnej stanowi zaparcie. W 2009 r. Grupa Robocza Ekspertów Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej (PTMP) opracowała wytyczne profilaktyki i leczenia zaparć u pacjentów objętych opieką paliatywną, w których jako jedną z metod wykorzystywanych u chorych wymagających podawania silnych opioidów zaleca się stosowanie preparatu złożonego z opioidu i antagonisty receptorów opioidowych. W niniejszym opracowaniu przedstawiono właściwości farmakologiczne preparatu oksykodonu z naloksonem oraz dokonano omówienia wybranych dobrej jakości badań klinicznych. Na podstawie tych badań można wnioskować, że zastosowanie tabletek o powolnym uwalnianiu oksykodonu z naloksonem stanowi postęp w kierunku zapewnienia skutecznej analgezji w bólu o natężeniu umiarkowanym do silnego przy jednoczesnym ograniczeniu działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego.

Cancer pain treatment is aimed to provide the greatest pain relief possible with the fewest number of adverse events using the most convenient mode of administration of a medicine. The use of opioids often results in refractory adverse events, amongst which constipation is the most frequent problem in palliative care. In 2009 the Working Expert Group of the Polish Society of Palliative Medicine (PTMP) drew up the guidelines for prevention and treatment of constipation in palliative care patients, which recommends use of the composed formulation of an opioid and its antagonist. The pharmacological features and selected high quality clinical studies were discussed in this article. It may be concluded that the prolonged release tablets of oxycodone/naloxone pre-sents the progress in providing effective analgesia in moderate to severe pain at limited gastrointestinal adverse events rate.
słowa kluczowe:

ból nowotworowy, opioidy, oksykodon, nalokson

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe