eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
1/2021
vol. 34
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Czynniki ryzyka i determinanty zachowań związane ze świadczeniem usług seksualnych przez bezdomnych mężczyzn w Iranie

Masumeh Ghazanfarpour
1
,
Jamal Aliabadi
2
,
Afshar Sahmahammadi
3
,
Sara Sadr
4
,
Hamed Jafarpour
4
,
Sara Mohammadnia
5
,
Saeed Dashti Dargahloo
4
,
Shahrzad Khosravifar
6
,
Masoudeh Babakhanian
7

1.
Student Research Committee, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
2.
Tehran of Welfare Organization, Allameh Tabataba’i University of Social Work, Pakdasht, Tehran, Iran
3.
Clinical Research Development Center, Imam Ali and Taleghani Hospital, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
4.
Student Research Committee, Faculty of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
5.
Imam Hossein Hospital, Iran University of Medical Science, Tehran, Iran
6.
Ali Asghar Children Hospital, Iran University of Medical Science, Tehran, Iran
7.
Student Research Committee, Psychiatry and Behavioral Research Centre, Addiction Institute, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
Alcohol Drug Addict 2021; 34 (1): 79-90
Data publikacji online: 2021/07/11
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Badano bezdomnych mężczyzn żyjących w Teheranie – zachowania seksualne, czynniki ryzyka prostytucji i związane z tym zmienne.

Materiał i metody
W latach 2017–2018 przeprowadzono badanie przekrojowe na grupie 247 bezdomnych mężczyzn (18–55 lat) mieszkających w tymczasowych schroniskach w południowo-wschodniej części Teheranu. Częściowo ustrukturyzowany wywiad zawierał pytania dotyczące danych społeczno- -demograficznych, stanu zdrowia i poziomu zagrożenia prostytucją. W analizie danych posłużono się SPSS-22, przy użyciu statystyk opisowych, analizy korelacji i wielowymiarowych regresji.

Wyniki
Średnia wieku uczestników wynosiła 37,5 roku, a średni czas trwania bezdomności – 3,7 roku. Większość z nich to osoby samotne z wykształceniem podstawowym i z doświadczeniem pobytu w więzieniu. Najczęstszym powodem uprawiania prostytucji przez bezdomnych było ubóstwo, a w szczególności konieczność zaopatrzenia się w substancje, od których byli uzależnieni, głównie metamfetaminę, heroinę i tytoń (papierosy). Stwierdzono korelację między prostytucją a ryzykownymi zachowaniami seksualnymi, nadużywaniem narkotyków, zaburzeniami psychicznymi i infekcjami (p < 0,05).

Omówienie
Jak wykazano również w innych badaniach, problemy psychiczne i nadużywanie substancji psychoaktywnych stanowią czynnik ryzyka prostytucji. Bezdomność wiąże się z nadużywaniem substancji psychoaktywnych, a prostytucja jest głównym źródłem dochodu osób bezdomnych. Tak więc zaburzenia psychiczne, nadużywanie narkotyków i bezdomność tworzą błędne koło – pobudzają się wzajemnie, zwiększając ryzyko prostytucji i jej rozpowszechniania.

Wnioski
Bezdomność, a w konsekwencji prostytucja bardzo ułatwiają rozprzestrzenianie się HIV/AIDS i zapalenia wątroby. Zapewnienie dachu nad głową, możliwość zatrudnienia oraz wsparcie społeczne i medyczne mogłyby chronić bezdomnych przed zaburzeniami psychicznymi i nadużywaniem narkotyków, zmniejszając tym samym niebezpieczeństwo ryzykownych zachowań seksualnych.Introduction
This study aimed to investigate sex-related behaviours and the risk factors for prostitution and its related variables among homeless men in Tehran.

Material and methods
This cross-sectional study was performed on 247 homeless men (18-55 years old) living in temporary shelters in southeast Tehran between 2017 and 2018. Data were collected using a semi-structured interview containing demographic information, medical history and the level of exposure to prostitution. Data analysis was conducted by SPSS-22 using descriptive statistics, correlation analysis and multivariable regressions.

Results
Participants had a mean age of 37.5 years. The mean duration of homelessness was 3.7 years. Most participants were single, had primary education and a history of imprisonment. The most common reason for prostitution was poverty especially considering the need to financially support addiction mostly to methamphetamine, heroin and cigarettes. We found a correlation between prostitution and risky sexual acts, substance abuse, psychological and mental health disorders and infection (p < 0.05).

Discussion
As has also been shown in other studies, mental health issues and psychoactive substance abuse increase the risk for prostitution. Homelessness is associated with substance abuse and prostitution is a major source of income for homeless individuals. So mental disorders, substance abuse and homelessness form a vicious cycle that exacerbate one another and heighten the risks and prevalence of prostitution.

Conclusions
Given the rice in homelessness rate and consequently prostitution, transmission of HIV/AIDS and hepatitis has increased. The provision of housing, job opportunities, social and medical support can protect the homeless from mental health disorders and drug abuse and the chance of risky sexual acts can be reduced.

słowa kluczowe:

prostytucja, bezdomność, Iran, prostytucja uliczna, świadczenie usług seksualnych, choroby przenoszone drogą płciową

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe