eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Przegląd Dermatologiczny/Dermatology Review
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Zeszyty specjalne Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
6/2016
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Dermatoza wywołana – znaczenie prawidłowego podejścia diagnostycznego i leczniczego

Dimitre Dimitrov, Radomir Reszke, Jacek Szepietowski

Przegl Dermatol 2016, 103, 475–478
Wprowadzenie. Pacjenci z dermatozą wywołaną są zwykle kierowani do dermatologów. Schorzenia o podłożu psychologicznym i psychiatrycznym mogą wpływać na zachowanie pacjentów, dlatego należy zawsze rozważyć czynniki związane z psychiką w postępowaniu z takimi osobami.

Cel pracy. Omówienie szczególnych aspektów podejścia do pacjenta z objawami samouszkodzeń i podkreślenie najważniejszych odmienności w postępowaniu z pacjentami z psychodermatozami.

Opis przypadku. Opisujemy przypadek 13-letniej dziewczynki, u której od 6 miesięcy rozwijały się zmiany skórne błędnie diagnozowane jako alergiczne kontaktowe zapalenie skóry. Dokładne zebranie wywiadu od rodziców wraz z badaniem fizykalnym umożliwiło ustalenie rozpoznania dermatozy wywołanej.

Wnioski. Prawidłowe podejście do pacjentów z psychodermatozami różni się od podejścia do pacjentów z pozostałymi schorzeniami skórnymi i wymaga rozważenia kilku dodatkowych zagadnień. Opisany przypadek ma podkreślić cechy wyróżniające pacjentów z psychodermatozami oraz znaczenie prawidłowego postępowania w ich przypadku i w ten sposób pomóc klinicystom w diagnozowaniu i leczeniu tych pacjentów w przyszłości.

Introduction. Patients with self-inflicted skin lesions (SISL) are most often referred to dermatologists. Since psychological and psychiatric conditions might be the underlying reasons for the behavior of these patients, the psychology-associated component should always be kept in mind when approaching such individuals.

Objective. To discuss distinctive aspects of the approach towards patients with SISL and emphasize the most relevant issues concerning the management of psychodermatoses.

Case report. We present a case of a 13-year-old girl with a 6-month history of skin lesions misdiagnosed as allergic contact dermatitis. Conscientious history taking and physical examination enabled the diagnosis of SISL.

Conclusions. The proper approach to patients presenting with psychodermatoses differs from that for other dermatological patients and requires considering several additional aspects. We would like to emphasize the distinguishing aspects and importance of the proper approach to patients with SISL that might aid clinicians in diagnosing and treating these individuals in the future.
słowa kluczowe:

psychodermatologia, samouszkodzenia, dermatoza wywołana

© 2017 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe